Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

2 kwietnia 2002

Lista 20 najpopularniejszych wirusów w marcu 2002.

Kaspersky Lab prezentuje listę 20 wirusów, które najczęściej atakowały użytkowników w marcu 2002. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym wirusem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab w marcu 2002 roku.


1 marca 2002

Lista 20 najpopularniejszych wirusów w lutym 2002.

Kaspersky Lab prezentuje listę 20 wirusów, które najczęściej atakowały użytkowników w lutym 2002. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym wirusem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab w lutym 2002 roku.