Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Bezpieczeństwo sieci WiFi w Polsce: Toruń (lipiec 2010)


bezpieczenstwo_wifi_polska_web.png Kaspersky Lab Polska rozpoczyna nową serię badań bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych w Polsce. Zeszłoroczna seria objęła 8 miast i została przeprowadzona w okresie lipiec – listopad 2009 r. Tegoroczna seria obejmie wszystkie miasta przebadane poprzednio, pojawią się jednak nowości. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone - tak jak rok temu - w Toruniu.

Wszystkie zeszłoroczne raporty znajdują na stronie: http://www.viruslist.pl/find.html?objs=vlpub&words=WiFi%20w%20Polsce. Wyniki ostatniego skanownia Torunia dostępne są pod adresem: http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=549.

Badanie polegało na wyszukiwaniu dostępnych lokalnie sieci bezprzewodowych i analizowaniu ich pod kątem zabezpieczeń (bez naruszania prywatności właścicieli sieci). W stosunku do badania z 2009 roku zrezygnowano z kilku wykresów. W ten sposób raport stał się bardziej przejrzysty i przystępny.

Podczas przeprowadzania badania nie zostały złamane zabezpieczenia żadnej sieci. Nazwy sieci i ich dokładna lokalizacja nie zostały nigdzie ujawnione, żadne dane nie zostały zgromadzone ani też nie były przetwarzane.

Trasa

W Toruniu przebadanych zostało ponad 1 300 sieci bezprzewodowych. Jest to zatem o 300 więcej niż w zeszłym roku (badanie zostało przeprowadzone na tej samej trasie). Wszystkie zostały wychwycone przez sprzęt podczas jazdy samochodem i spaceru. Poniższa mapka oraz spis ulic pokazują dokładnie całą trasę badania.

mziarek_wardriving_torun_2010_01_small.j
Rys. 1. Trasa badania

Trasa uwzględniała następujące ulice:

 • Fałata
 • Plac Hoffmana
 • Kraszewskiego
 • Czerwona Droga
 • Odrodzenia
 • Generała Dąbrowskiego
 • Plac świętej Katarzyny
 • Dobrzyńska
 • Plac Pokoju Toruńskiego
 • Sobieskiego
 • Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wschodnia
 • Rydygiera
 • Łyskowskiego
 • Dziewulskiego
 • Jamontta
 • Szosa Lubicka
 • Kardynała Wyszyńskiego
 • Konstytucji 3 Maja
 • Plac Honorowych Dawców Krwi
 • Ligi Polskiej
 • Olsztyńska

Łączna długość trasy wyniosła około 13 km.

Prędkość transmisji danych i producenci sprzętu

Pierwszy wykres prezentuje prędkościami, z jakimi działały sieci wykryte w tym roku, drugi natomiast porównuje aktualny stan z zaprezentowanym w 2009 roku. Bardzo łatwo jest dostrzec różnicę. Przede wszystkim aż o 15% zmniejszyła się liczba sieci najwolniejszych (11 Mbit), natomiast sieci najszybszych (54 Mbit) zanotowano o 7% więcej. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że mieszkańcy Torunia inwestują w nowszy sprzęt, dający więcej możliwości i pozwalający lepiej wykorzystać coraz szybsze łącza. Drugi wykres pokazuje szczegółowo różnice w prędkościach transmisji danych w latach 2009/10.

mziarek_wardriving_torun_2010_02.png
Rys. 2. Prędkość transmisji danych

mziarek_wardriving_torun_2010_03.png
Rys. 3. Prędkość transmisji danych - porównanie z rokiem 2009

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz udało się zidentyfikować jedynie część urządzeń. Zidentyfikowanie producenta sprzętu było możliwe w przypadku 20% spośród wszystkich wykrytych sieci. Jest to zatem 5% więcej niż w 2009 r., pamiętać jednak należy, że poprzednie obejmowało 1 000 sieci.

mziarek_wardriving_torun_2010_04.png
Rys. 4. Producenci sprzętu sieciowego

Bezpieczeństwo transmisji danych

Rodzaje zabezpieczeń zastosowanych w wykrytych sieciach bezprzewodowych to najważniejszy punkt badania. W Sieciach WiFi do zabezpieczenia transmisji danych można zastosować szyfrowanie WEP, WPA i WPA2. Pierwszy mechanizm jest już przestarzały i nie zapewnia w zasadzie żadnego bezpieczeństwa. Stosując go narażamy się na kradzież łącza internetowego i danych osobowych. Jeżeli jest taka możliwość, włączajmy w swojej sieci szyfrowanie WPA lub WPA2. Na wykresie nie rozdzielono tych dwóch standardów, ze względu na trudność w jednoznacznym ustaleniu, który z nich został użyty.

mziarek_wardriving_torun_2010_05.png
Rys. 5. Wykorzystywane mechanizmy szyfrowania

mziarek_wardriving_torun_2010_06.png
Rys. 6. Wykorzystywane mechanizmy szyfrowania - porównanie z rokiem 2009

Jak widać na dwóch powyższych wykresach, różnica w stosunku do zeszłego roku jest ogromna. Nie tylko zmalała liczba sieci całkowicie niezabezpieczonych i zabezpieczonych przez słaby WEP, ale także zwiększyła się liczba sieci korzystających z WPA i WPA2 i to aż o 12%!

Podsumowanie

Toruń w tegorocznym badaniu wypadł nadspodziewanie dobrze. Nie tylko zwiększyła się liczba szybszych sieci, ale co ważniejsze są one znacznie lepiej zabezpieczone niż rok temu. Mamy nadzieję, że przynajmniej częściowo jest to zasługa firmy Kaspersky Lab Polska, która jako jedyny producent rozwiązań antywirusowych w Polsce publikuje liczne raporty i artykuły dotyczące konieczności lepszego zabezpieczania sieci WiFi. Liczymy na równie dobre wyniki badań w pozostałych miastach Polski.

Źródło:
Kaspersky Lab