Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Bezpieczeństwo sieci WiFi w Polsce: Katowice (wrzesień 2009)

Tagi:

bezpieczenstwo_wifi_polska_web.png Kaspersky Lab przedstawia raport poświęcony bezpieczeństwu sieci bezprzewodowych WiFi w Katowicach. Jest to kolejne zestawienie poświęcone stanowi bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na terenie polskich miast. Systematycznie pojawiać się będą kolejne miejscowości.

Podobnie jak poprzednio (Kraków, Poznań, Lublin, Warszawa oraz Toruń), badanie polegało na wyszukiwaniu dostępnych lokalnie (na wybranej trasie) sieci bezprzewodowych i analizowaniu ich pod względem zabezpieczeń.

Podczas przeprowadzania badania nie zostały złamane zabezpieczenia żadnej sieci. Nazwy sieci i ich dokładna lokalizacja nie zostały nigdzie ujawnione, żadne dane nie zostały zgromadzone ani też nie były przetwarzane.

Trasa

W Katowicach przebadanych zostało ponad 1 200 sieci bezprzewodowych. Wszystkie sieci zostały znalezione podczas jazdy samochodem. Łączna długość trasy wyniosła 10 km.

mziarek_wardriving_katowice_01.png
Rys. 1. Trasa badania

  • Aleja Wojciecha Korfantego
  • Rondo Generała Jerzego Ziętka
  • Grundmanna
  • Marii Goeppert-Mayer
  • Mikołowska
  • Ligocka
  • Piotrowicka
  • Stanisława Hadyny
  • Kijowska
  • Józefa Płochy

Prędkość transmisji danych i producenci sprzętu

Pierwszy wykres przedstawia prędkości przesyłania danych, jakie stwierdzono w wykrytych sieciach. W niespełna 4,5% przypadków, nie udało się określić prędkości sieci. Jeżeli chodzi o najwyższe prędkości (54 Mbit) to Katowice wypadły najlepiej spośród wszystkich dotychczas przebadanych miast. Ponad 25% sieci WiFi korzysta z prędkości 54 Mbit. Równie dużo jest sieci pracujących z prędkością 36 Mbit (jedynie w Lublinie było ich więcej). Katowice mogą się także pochwalić najmniejszą liczbą najwolniejszych sieci (11 Mbit), których jest niecałe 33%. Do tej pory tego typu sieci najmniej było w Lublinie (35,5%).

mziarek_wardriving_katowice_02.png
Rys. 2. Prędkość transmisji danych

Producenci sprzętu sieciowego

Jeżeli chodzi o producentów sprzętu to udało się ich stwierdzić w przypadku 14% przeskanowanych sieci (dokładnie 13,81%).

mziarek_wardriving_katowice_03.png
Rys. 3. Producenci sprzętu sieciowego

Bezpieczeństwo transmisji danych

Najważniejszą częścią wszystkich raportów jest zawsze fragment prezentujący rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez użytkowników do zabezpieczenia transmisji danych. Na poniższym wykresie widzimy trzy zmienne: brak zabezpieczeń, szyfrowanie WEP oraz WPA (które obejmuje również WPA2).

mziarek_wardriving_katowice_04.png
Rys. 4. Wykorzystywane mechanizmy szyfrowania

Również pod względem zabezpieczeń Katowice wypadły bardzo dobrze. Dokładnie połowa wykrytych sieci stosowała algorytm WPA lub WPA2, które odznaczają się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Jedynie w Warszawie tego typu sieci było więcej (53,61%). Prawie 30% użytkowników wybrało WEP jako środek chroniący ich dane przed podsłuchem. Niestety algorytm ten w dzisiejszych czasach nie jest wystarczający do zabezpieczenia sieci. Posiada on wiele luk (np. w wektorze inicjującym IV) umożliwiających złamanie go w kilka minut.

Poziom sieci otwartych (niezabezpieczonych w żaden sposób) jest mniej więcej na podobnym poziomie co w większości przebadanych miast.

Typy sieci bezprzewodowych

W Katowicach znajdowało się też najwięcej sieci typu Ad-hoc (zdecentralizowane). Było ich 1,33%. Chociaż nie wydaje się to zbyt wiele to należy pamiętać, że przykładowo w Poznaniu było ich jedynie 0,35%, w Lublinie 0,58%.

mziarek_wardriving_katowice_05.png
Rys. 5. Typy sieci bezprzewodowych

Nazwy sieci

Wykresem zamykającym zestawienie jest podział sieci ze względu na dostawców internetowych. Użytkownicy większości sieci zmieniają nazwy z domyślnych na własne, dlatego wartości te są jedynie orientacyjne.

mziarek_wardriving_katowice_06.png
Rys. 6. Nazwy sieci bezprzewodowych

Podsumowanie

Katowice wypadły najlepiej ze wszystkich przebadanych do tej pory miast. Począwszy od ilości sieci pracujących z najwyższymi prędkościami, przez zastosowane zabezpieczenia, aż po typy sieci WiFi. Katowice powinny być przykładem dla pozostałych aglomeracji. Mam nadzieję, że w następnym zestawieniu dla tego miasta badanie wypadnie równie pozytywnie.

Źródło:
Kaspersky Lab