Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Lista 20 najpopularniejszych szkodników lutego 2006


Kaspersky Lab prezentuje listę 20 szkodliwych programów, które najczęściej atakowały użytkowników w lutym 2006. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym szkodnikiem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab w lutym 2006 roku.

Pozycja Stan Nazwa %
1. Do +1 Net-Worm.Win32.Mytob.c 33,38
2. Do +1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 8,07
3. W -2 Email-Worm.Win32.Zafi.d 5,87
4. Do +3 Email-Worm.Win32.NetSky.t 5,09
5. W -1 Email-Worm.Win32.NetSky.b 4,77
6. Nowość! Nowość! Email-Worm.Win32.Bagle.fj 4,68
7. W -1 Net-Worm.Win32.Mytob.u 3,88
8. Do +1 Net-Worm.Win32.Mytob.q 3,36
9. W -1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 2,69
10. W -3 Net-Worm.Win32.Mytob.t 2,58
11. W -1 Net-Worm.Win32.Mytob.a 2,23
12. W -7 Email-Worm.Win32.Zafi.b 1,58
13. Powrót Powrót Net-Worm.Win32.Mytob.j 1,57
14. W -2 Email-Worm.Win32.NetSky.y 1,43
15. Powrót Powrót Email-Worm.Win32.LovGate.ae 1,34
16. Do +1 Net-Worm.Win32.Mytob.y 1,33
17. Powrót Powrót Net-Worm.Win32.Mytob.r 0,95
18. Powrót Powrót Email-Worm.Win32.NetSky.x 0,86
19. Powrót Powrót Net-Worm.Win32.Mytob.ar 0,81
20. W -5 Net-Worm.Win32.Mytob.x 0,76
Inne szkodliwe programy 12,77

Na pierwszy rzut oka luty 2006 roku wydawał się o wiele spokojniejszy niż styczeń, w którym epidemie robaków Nyxem.e oraz Feebs zyskały spory rozgłos medialny. Jednak mimo pozornego spokoju w lutym nastąpiły istotne zmiany w krajobrazie wirusów.

Mytob.c, jeden z zeszłorocznych liderów, nie tylko zdołał powrócić na pierwsze miejsce, ale również zwiększył swój udział w ruchu pocztowym do 33% - jest to prawie cztery razy więcej niż udział procentowy robaka pocztowego LovGate.w, który uplasował się z wynikiem 8% na drugiej pozycji.

Można powiedzieć, że LovGate.w ustanowił w tym miesiącu swój własny rekord. Ten azjatycki robak został wykryty w kwietniu 2004 roku i nigdy wcześniej nie zdołał wspiąć się tak wysoko na naszej liście. Obecny "sukces" zawdzięcza głównie zainfekowaniu tysięcy komputerów w krajach takich jak Chiny czy Korea.

Zwiększyła się również ilość krążących w ruchu pocztowym kopii robaka NetSky.t. Chociaż trudno powiedzieć, co dokładnie powoduje obserwowany wzrost tej niepozornej modyfikacji robaka NetSky, jego lutowy awans o 15 pozycji był największym wyczynem w ciągu ostatnich miesięcy. Przyszły miesiąc pokaże, czy był to jednorazowy wzrost aktywności, czy początek długotrwałej tendencji.

Bez wątpienia najwięcej zamieszania wywołał w lutym najnowszy wariant Bagla. 2 lutego 2006 roku Bagle.fj został rozesłany przy pomocy technik spamowych na miliony adresów e-mail, stając się w przeciągu kilku dni najbardziej rozpowszechnionym robakiem w ruchu pocztowym. Chociaż obecnie aktywność tego robaka zmniejsza się, ryzyko infekcji wciąż jest wysokie. Autorzy Bagla zmienili podejście stosowane od kilku miesięcy. Zamiast masowego rozsyłania komponentów Bagla (takich jak Trojan Proxy i Trojan Downloader) wypuścili standardowego robaka pocztowego wyposażonego w dodatkową funkcję pobierania plików z zainfekowanych stron internetowych.

Pozostała część notowania nie przedstawia się już tak interesująco. Robaki Mytob.a oraz Mytob.x, które w styczniu wykazały znaczny wzrost aktywności, awansując odpowiednio o 7 i 5 pozycji, w lutym odnotowały spadek: Mytob.a znalazł się o jedno miejsce niżej, a Mytob.x powrócił do pozycji zajmowanej w grudniu.

W lutym utrzymał się jeden z trendów z zeszłego miesiąca: coraz więcej robaków wraca na listę po kilkumiesięcznej nieobecności. W styczniu powroty dotyczyły robaków Mytob.v, Mytob.bt oraz NetSky.t, w tym miesiącu - trzech robaków z rodziny Mytob oraz po jednym robaku z rodzin LovGate oraz NetSky.

Zarówno Sober, najpopularniejszy szkodnik 2005 roku, oraz Trojan-Spy.HTML.Bayfraud.hn (wykorzystywany do ataków typu phishing, który zdołał utrzymać się w rankingu przez dwa miesiące i dotarł do 11 miejsca) w tym miesiącu nie zakwalifikowały się do listy 20 najpopularniejszych szkodników.

Złośliwe programy nie uwzględnione w pierwszej 20 stanowiły 12,77% wszystkich szkodników przechwyconych w ruchu pocztowym, co oznacza, że w obiegu znajduje się znaczna liczba robaków i koni trojańskich z innych rodzin.

Podsumowanie: