Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Lista 20 najpopularniejszych wirusów we wrześniu 2002.


Kaspersky Lab prezentuje listę 20 wirusów, które najczęściej atakowały użytkowników we wrześniu 2002. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym wirusem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab we wrześniu 2002 roku.

pozycja nazwa wirusa %
1 <nobr>I-Worm.Klez </nobr> 72,93%
2 <nobr>I-Worm.Lentin</nobr> 23,62%
3 <nobr>Win95.CIH </nobr> 0,27%
4 <nobr>Trojan.Win32.Filecoder </nobr> 0,17%
5 <nobr>Macro.Word97.Thus </nobr> 0,13%
6 <nobr>I-Worm.Sircam </nobr> 0,13%
7 <nobr> I-Worm.Magistr </nobr> 0,11%
8 Macro.Word97.Flop </nobr> 0,04%
9 <nobr>I-Worm.Cervivec </nobr> 0,04%
10 <nobr> I-Worm.Hybris </nobr> 0,03%
11 <nobr> Backdoor.Death </nobr> 0,03%
12 <nobr> Macro.Word97.Ethan </nobr> 0,03%
13 <nobr> Win32.FunLove </nobr> 0,02%
14 <nobr> Macro.Word97.Marker </nobr> 0,02%
15 <nobr> Macro.Word97.TheSecond </nobr> 0,02%
16 <nobr> Trojan.PSW.M2 </nobr> 0,01%
17 <nobr> Backdoor.Antilam </nobr> 0,01%
18 <nobr> Worm.Linux.Slapper </nobr> 0,01%
19 <nobr> Palm.Phage </nobr> 0,01%
20 <nobr> Nuker.Win32.Nabber </nobr> 0,01%