Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Lista 20 najpopularniejszych wirusów w sierpniu 2002.


Kaspersky Lab prezentuje listę 20 wirusów, które najczęściej atakowały użytkowników w sierpniu 2002. Poniższe dane określają procentowy udział infekcji wywołanej konkretnym wirusem w łącznej liczbie infekcji zgłoszonych do firmy Kaspersky Lab w sierpniu 2002 roku.

pozycja nazwa wirusa %
1 <nobr>I-Worm.Klez </nobr> 76,45%
2 <nobr>I-Worm.Lentin</nobr> 21,66%
3 <nobr>Win95.CIH </nobr> 0,45%
4 <nobr>Abba</nobr> 0,24%
5 <nobr>I-Worm.Hybris</nobr> 0,10%
6 <nobr>Win32.FunLove</nobr> 0,07%
7 <nobr>I-Worm.Sircam</nobr> 0,03%
8 I-Worm.Magistr</nobr> 0,01%
9 <nobr>Win95.Tecata </nobr> 0,01%
10 <nobr> Backdoor.Antilam</nobr> 0,01%
11 <nobr>I-Worm.HappyTime </nobr> 0,01%
12 <nobr>Trojan.Win32.Filecoder</nobr> 0,01%
13 <nobr>Armageddon </nobr> 0,01%
14 <nobr> Backdoor.Arcanum</nobr> 0,01%
15 <nobr> Attention </nobr> 0,01%
16 <nobr> I-Worm.BadtransII</nobr> 0,01%
17 <nobr>Backdoor.Cabrotor</nobr> 0,01%
18 <nobr>Trojan.PSW.Stealth</nobr> 0,01%
19 <nobr>Backdoor.Death</nobr> 0,01%
20 <nobr>Trojan.JS.Seeker </nobr> 0,01%