Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Rodzaje spamu


Obecnie spam jest bardzo rozpowszechnionym słowem, ponieważ 70-80% całego ruchu poczty elektronicznej należy do tej kategorii. Chociaż najpopularniejszy jest pisany w języku angielskim, spam powstaje we wszystkich językach, łącznie z chińskim, koreańskim i innymi językami azjatyckimi. W większości przypadków, spam jest reklamą. Doświadczenie podpowiada, że spamerzy wybierają do promowania określone towary i usługi. Niektóre towary wybierane są ze względu na prawdopodobieństwo zainteresowania nimi użytkowników komputerowych, jednak większość z nich należy do szarego lub czarnego rynku. Innymi słowy, spam jest zazwyczaj nielegalny nie dlatego, że stosowane do reklamowania produktów techniki są nielegalne, ale dlatego, że oferowane produkty czy usługi są same w sobie "czarnorynkowe".

Inne masowo rozsyłane wiadomości e-mail są jawnym oszustwem, jak na przykład wiadomości 419, które oferują odbiorcom udział w funduszach, do których nadawcy rzekomo nie mogą uzyskać dostępu ze względów politycznych. Odbiorca otrzyma określoną kwotę w zamian za pomoc w legalizacji tych funduszy. Adresat proszony jest o podanie szczegółów dotyczących jego konta bankowego; oczywiście, jeśli dostarczy te informacje, jego konto zostanie opróżnione bez jego zgody. Ten rodzaj spamu jest również nazywany "scamem".

Najpowszechniejsze rodzaje spamu

Na całym świecie za pomocą spamu reklamowane są pewne rodzaje produktów i usług, niezależnie od języka i położenia geograficznego. Poza tym, spam odzwierciedla zmiany sezonowe. Reklamy bożonarodzeniowych towarów i ogrzewania samochodowego zastępowane są w lecie reklamą klimatyzacji.

Po uśrednieniu, okazuje się, że 50% wiadomości typu spam otrzymywanych w ciągu roku można przyporządkować do następujących kategorii:

 • Zawartość dla dorosłych
 • Zdrowie
 • IT
 • Finanse
 • Edukacja/szkolenia

Zawartość dla dorosłych

Ta kategoria spamu obejmuje oferty produktów przeznaczonych do zwiększenia lub poprawienia potencji seksualnej, odsyłacze do stron porno lub reklam pornografii itd. Poniżej zamieszczamy przykład: (ze względów etycznych prezentujemy podstawowy tekst bez grafiki):

 • Temat:
  very cheap erection tool :-)
 • Treść:
  Good day!
  
  We would like to offer cheapest Viagra in the world!
  
  You can get it at:
  { ODSYŁACZ}
  
  Sincerely, 
  Liza Stokes
  
 • Temat:
  i think you're gonna like watching me get off :-)
 • Treść
  Hi...im Brooke..and I just got a 
  webcam...lets have a little chat.. while you 
  watch me get dirty .. haha;-)
  { ODSYŁACZ}
  

Zdrowie i medycyna

Kategoria ta zawiera reklamy preparatów na schudnięcie, do ochrony skóry, poprawy sylwetki, na łysinę, elementów uzupełniających dietę, preparatów medycyny niekonwencjonalnej itd., które można kupić on-line.

Przykłady:

 • Temat:
  Lose up to 19% weight. A new weightloss is here.
 • Treść:
  Hello, I have a special offer for you...
  
  WANT TO LOSE WEIGHT?
  
  The most powerful weightloss is now available
  without prescription. All natural Adipren720
  100% Money Back Guarantée!
  - Lose up to 19% Total Body Weight.
  - Up to 300% more Weight Loss while dieting.
  - Loss of 20-35% abdominal Fat.
  - Reduction of 40-70% overall Fat under skin.
  - Increase metabolic rate by 76.9% without Exercise.
  - Burns calorized fat.- Suppresses appetite for sugar.
  - Boost your Confidence level and Self Esteem.
  
  Get the facts about all natural Adipren720: { ODSYŁACZ}

 • Temat:
  Legal Low prices for Valium (Diazepam) (
  Caffeine FREE)
 • Treść
  Rx Shopping Service Brings You our Newest Product:
  
  Your personal shopping service that legally provides
  Over the Counter (OTC) approved drugs from 
  Canada and
  around the world.
  
  Order Valium (Diazepam) and it will be
  guaranteed Delivery within 7 DAYS!
  
  Do not miss out *Limited Quantity!
  
  Visit Here: { ODSYŁACZ}

IT

Spam należący do tej kategorii oferuje tani sprzęt komputerowy I oprogramowanie, a także usługi w postaci hostingu, rejestracji domen, optymalizacji stron WWW itp.

Przykłady

 • Temat:
  Huge savings on OEM Software. 
  All brand names available now stewardess
 • Treść:
  Looking for not expensive high-quality software?
  We might have just what you need.
  
  Windows XP Professional 2002 ............. $50
  Adobe Photoshop 7.0 ...................... $60
  Microsoft Office XP Professional 2002 .... $60
  Corel Draw Graphics Suite 11 ............. $60

Finanse

Ta kategoria zawiera spam oferujący ubezpieczenia, kredyty, pożyczki o niskim oprocentowaniu itp.

Przykłady:

 • Temat:
  Lenders Compete--You Win
 • Treść:
  Reduce your mortgage payments
  
  Interest Rates are Going Up!
  Give Your Family The Financial Freedom They Deserve
  
  Refinance Today & SAVE  
  *Quick & EASY  
  *CONFIDENTIAL  
  *100's Of Lenders  
  *100% FREE  
  *Get The Lowest Rate
  
  Apply Today! { ODSYŁACZ}
  
  All credit will be accepted
  
  To clear your name from our database please { ODSYŁACZ}
  or use one of the optins below.
  Thank You
  Call 1-800-279-7310
  Or please mail us at:
  1700 E. Elliot Rd. STE3-C4
  Tempe, AZ. 85283

Edukacja

Do tej kategorii należą oferty seminariów, szkoleń, kursów on-line.

Przykłady:

 • Temat:
  get a degree from home, Mas#ters, Bachelors or PHD
 • Treść
  Call { numer telefonu} to inquire about our degree programs.
  
  Whether you are seeking a Bachelors, Masters, Ph.D. or 
  MBA
  
  We can provide you with the fully verifiable credentials to get 
  your career BACK ON TRACK!
  
  No testing or coursework required Call: { numer telefonu}
  
  we are sorry if you did not want to receive this mail.
  
  To be removed from our list please call { numer telefonu}

Nowe trendy w zawartości spamu

Spamerzy nieustannie próbują zdobywać nowe rynki i opracowywać nowe techniki. Niektóre obszary rozwijają się w błyskawicznym tempie i powinny być monitorowane.

Spam polityczny

Kategoria ta obejmuje oszczerstwa lub zagrożenia polityczne ze strony radykałów i potencjalnych terrorystów. Chociaż wiadomości takie nie wyrządzają żadnej szkody użytkownikom końcowym, organy ścigania powinny być świadome takich masowo rozsyłanych wiadomości, ponieważ mogą one zawierać wskazówki o rzeczywistych zagrożeniach lub stanowić sposób komunikowania się terrorystów.

Rozwiązania antyspamowe

Spamerzy reklamują rzekome rozwiązania antyspamowe, aby czerpać zysk z negatywnego nagłośnienia zjawiska spamu. Takie oferty często prowadzą użytkowników, którzy z nich korzystają, do stron WWW, z których ściągają na swoje komputery trojana wykorzystanego następnie do masowego rozsyłania spamu w przyszłości.

Przykład:

 • Temat:
  Join the thousands who are now sp@m-free
 • Treść:
  FORGET SPAM BLOCKERS!
  
  Get SMART Spam Control That Always Delivers The Email 
  You Want!
  
  Finally, we discovered the ultimate solution that is 
  guaranteed to stop all spam
  without losing any of your important email! This revolutionary 
  advanced technology
  also protects you 100% against ALL email-borne viruses - 
  both known and unknown.
  
  We didn't believe it either until we actually tried it. So you be 
  the judge and see for yourself.{ ODSYŁACZ}

Spam, wirusy i niechciana poczta

Obecnie większość osób dzieli nieoczekiwaną pocztę elektroniczną na spam, łącznie z automatycznymi odpowiedziami, wiadomości zawierające wirusy oraz nieoczekiwane, ale legalne propozycje handlowe. Zaklasyfikowanie wszystkich tych rodzajów wiadomości jako spamu jest ogólnie poprawne. Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre z tych kategorii spamu mogą być bardziej niebezpieczne od innych.

Szczególnie niepokojąca jest współpraca zawiązana między twórcami wirusów i spamerami. W pierwszej połowie 2004 r. miało miejsce wiele epidemii, w których do rozprzestrzeniania wirusów zastosowano techniki spamerskie. Ataki te były klasycznymi przykładami na to, jak sieci zainfekowanych komputerów mogą zostać stworzone przez autorów wirusów, a następnie odsprzedane spamerom do wykorzystania w masowym rozsyłaniu wiadomości.