Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

VoIP [Voice over IP]

VoIP jest technologią, która pozwala subskrybentom usługi VoIP na wykonywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci komputerowej obsługującej IP [Internet Protocol]. VoIP przekłada sygnał analogowy, wykorzystywany przez konwencjonalny telefon, na sygnał cyfrowy, który może być przesyłany w pakietach za pośrednictwem Internetu (a następnie przekłada go powtórnie na drugim końcu).

Oznacza to, że osoby korzystające z szerokopasmowego łącza internetowego mogą zamienić łącze telefoniczne na usługę VoIP. Niektóre usługi VoIP umożliwiają tylko rozmowy telefoniczne do osób korzystających z tej samej usługi. Inne pozwalają na telefonowanie na dowolny numer. Niektóre z takich usług działają za pośrednictwem komputera. Inne wymagają specjalnego telefonu VoIP lub adaptera VoIP podłączonego do konwencjonalnego telefonu.


VBS [Visual Basic Script]

VBS jest językiem skryptowym opracowanym przez firmę Microsoftt®. Podobnie jak JavaScript, jest on często wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Do wykonania specyficznych zadań często łatwiej zastosować formalny język programowania, taki jak "C" czy "C++".

Jednak, podobnie jak w przypadku formalnego programu, VBS można również wykorzystać do stworzenia złośliwego kodu. Ponieważ łatwo jest osadzić skrypt w HTML-u, autor wirusa może osadzić złośliwy skrypt wewnątrz wiadomości e-mail w HTML-u. Skrypt uruchomi się automatycznie podczas czytania e-maila przez użytkownika.


VPN [Virtual Private Network]

VPN wykorzystywany jest w celu zapewnienia zdalnym użytkownikom dostępu do prywatnej sieci korporacji lub innej organizacji za pośrednictwem Internetu (zamiast wykorzystywania drogich dedykowanych łączy dzierżawionych). Prywatność zapewniana jest dzięki stosowaniu szyfrowania i innych funkcji bezpieczeństwa, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do prywatnej sieci.