Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

URL [Universal Resource Locator]

URL określa adres danej strony www. Żądanie strony następuje poprzez wpisanie URL do wyszukiwarki lub kliknięcie odnośnika: odnośnik ten może być podany na stronie internetowej lub w tekście dokumentu, arkuszu itd.


USB [Universal Serial Bus]

USB stanowi standard "plug-and-play" dla jednoczesnego podłączania do komputera wielu peryferyjnych urządzeń, bez potrzeby wykorzystywania specjalnej karty rozszerzeń dla każdego z nich. USB pozwala na podłączenie do jednego komputera aż do 127 urządzeń i umożliwia szybki transfer danych.

USB 1.1 (oryginalna specyfikacja USB, opracowana przez Compaq, IBM, DEC, Intel, Microsoft oraz Northern Telecom) obsługuje prędkości transferu danych do 12Mbps. USB 2.0 (specyfikacja opracowana przez Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, NEC oraz Philips) obsługuje prędkości transferu danych do 480Mbps.


Uaktualnienia antywirusowe

Skuteczność działania rozwiązań antywirusowych zależy od analizy sygnatur: czyli od baz danych zawierających sekwencję bajtów należącą do znanych wirusów, robaków, trojanów lub innych szkodliwych kodów. Jednakże na skutek nieustannej działalności twórców wirusów bazy te mają dynamiczny charakter. Przykładowo analitycy wirusów w firmie Kaspersky Lab wykrywają i dodają codziennie do antywirusowych baz danych około 200 nowych zagrożeń. Zwiększona ochrona jest przekazywana użytkownikom w formie uaktualnień. Ponadto, działanie nowego silnika antywirusowego może także być dostarczane jako część uaktualnień antywirusowej bazy danych.

Na przestrzeni lat produkty antywirusowe stały się coraz bardziej zaawansowane, aby sprostać coraz większej złożoności złośliwych programów. Rozwiązania takie jak proaktywne mechanizmy wykrywania, czy heurystyka pozwalają na wykrywanie nowych zagrożeń, zanim jeszcze pojawią się na wolności i stanowią pierwszą linię obrony.

Biorąc pod uwagę szybkość rozprzestrzeniania się zagrożeń w obecnych czasach, regularne uaktualnianie ochrony antywirusowej ma coraz większe znaczenie. Producenci programów antywirusowych zwiększyli częstotliwość uaktualniania definicji wirusów z kwartalnych do miesięcznych, a ostatecznie do codziennych. Obecnie firma Kaspersky Lab zamieszcza uaktualnienia antywirusowych baz danych co godzinę.


Ukrywanie się

Termin ten określa techniki, które wirus wykorzystuje do tego, aby stać się niewidocznym - tzn. do ukrywania wszelkich zmian dokonanych w zainfekowanym systemie.


UDP [User Datagram Protocol]

UDP jest protokołem wykorzystywanym do przesyłania danych (w formie datagramów) za pośrednictwem Internetu. w przeciwieństwie do protokołu TCP/IP, UDP nie dzieli wiadomości i nie składa ich powtórnie na drugim końcu. Protokół ten jest użyteczny do wysyłania niewielkich ilości danych, ponieważ oszczędza czas przetwarzania, który zostałby wykorzystany na powtórne złożenie pakietów.


Unicode

Unicode, wykorzystany w systemie Microsoft Windows® NT, Windows 2000 i Windows XP, zastąpił ASCII jako sposób wykorzystania kodów binarnych do reprezentowania znaków tekstowych stosowanych w głównych językach świata.


Unix

System operacyjny Unix powstał w 1969 roku w AT&T Bell Labs. Jest to system operacyjny open source. Ponieważ nie jest on własnością jednego producenta, od momentu jego powstania stworzono wiele różnych wersji Uniksa (łącznie z Linuksem). Open Group stworzyła specyfikację "Single UNIX Specification" i jest właścicielem znaku handlowego UNIX oraz certyfikuje różne implementacje Uniksa.


Upload

Upload polega na przenoszeniu pliku z jednego komputera na drugi. Na przykład, producent oprogramowania antywirusowego umieszcza na swoich serwerach uaktualnienia antywirusowych baz danych, aby udostępnić je użytkownikom swojego oprogramowania.


Uwierzytelnienie dwuskładnikowe

Jest to połączenie statycznego hasła z zewnętrznym urządzeniem uwierzytelniającym, takim jak token sprzętowy, który dostarcza losowo wygenerowane hasło jednorazowe, inteligentna karta, wiadomość SMS (tutaj tokenem jest telefon komórkowy) lub unikatowy atrybut fizyczny, jak np. odcisk palca.


Use-After-Free

Nieprawidłowe wykorzystanie pamięci dynamicznej podczas działania programu. Jeżeli podczas zwalniania pewnej sekcji pamięci nie zostanie wyczyszczony wskaźnik do niej, atakujący będzie mógł zhakować program. Wykorzystanie luk Use-After-Free może prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do danych lub do błędów w funkcjonowaniu aplikacji.


Ucieczka z piaskownicy (Sandbox Escape)

Exploit pozwalający na wykonanie szkodliwego kodu z piaskownicy, poza jej odizolowanym środowiskiem.