Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Most

Most łączy dwie sieci LAN: sprawdza dane przesyłane w sieci, aby ustalić, do której sieci LAN powinny zostać dostarczone.


Makrowirus

Wirusy często klasyfikowane są według rodzajów infekowanych obiektów. Makrowirusy, jak wskazuje ich nazwa, dodają swój kod do makr kojarzonych z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi plikami danych.

Pierwszy makrowirus, Concept, pojawił się w lipcu 1995 roku. W krótkim czasie makrowirusy stały się dominującym typem wirusów. Było to spowodowane trzema głównymi czynnikami. Po pierwsze, makrowirusy były pierwszym typem wirusów, które celowo dodawały swój kod do plików danych. To oznaczało, że rozprzestrzenianie wirusów nie opierało się tylko na wymianie dyskietek czy programów pomiędzy użytkownikami. Po drugie, wirusy te były niezwykle łatwe do napisania (lub skopiowania) dla potencjalnych autorów. W ten sposób nowy makrowirus dawał początek wielu nowym wariantom. Po trzecie, wirusy te wykorzystywały pojawienie się poczty elektronicznej, dzięki której użytkownicy nieumyślnie rozprzestrzeniali je w niespotykanym dotąd tempie.

Makrowirusy były w ogromnej większości tak skonstruowane, aby mogły rozprzestrzeniać się za pośrednictwem plików tekstowych pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint i Project). Pojawiło się również kilka wirusów "proof-of-concept" dla innych formatów (na przykład Lotus AmiPro).

Makrowirusy zdominowały scenę wirusową do momentu pojawienia się pierwszych "masowych-wysyłek" na początku 1999 roku.


Malware

Malware (skrót od ang. "malicious software") oznacza każdy program, który został celowo stworzony do wykonania nieautoryzowanego, często szkodliwego działania.


Masowa wysyłka

Masowa wysyłka oznacza stosowaną przez wiele robaków technikę "porywania" systemu pocztowego w celu automatycznego wysyłania złośliwego kodu na adresy e-mail zebrane z zainfekowanych komputerów.


MBR [Master Boot Record]

MBR (główny rekord rozruchowy) jest pierwszym sektorem na dysku twardym zawierającym tablicę partycji, na której umieszczone są informacje dotyczące liczby partycji, ich rozmiarów jak również informacje określające, która z nich jest "aktywna" (tj. która zawiera system operacyjny wykorzystywany do uruchomienia maszyny).


Megabajt

Megabajt [MB] jest jednostką miary pamięci komputera równą jednemu tysiącowi kilobajtów lub 1 048 576 bajtów.


Modem

Modem przekształca sygnały cyfrowe z komputera na sygnały analogowe, które mogą być transmitowane przez standardową linię telefoniczną i na odwrót.

W ostatnich latach znacznie wzrosła przepustowość modemów, z 14,4 Kbps (kilobitów na sekundę) do 28,8 Kbps i 56 Kbps.

Jednak jeszcze większą przepustowość można osiągnąć wykorzystując cyfrowe połączenie IDSN [Integrated Services Digital Network] (do 128 Kbps) lub połączenie szerokopasmowe (obecnie przepustowość mierzona jest w Mbps).


MS-DOS

MS-DOS jest skrótem nazwy Microsoft Disk Operating System. Był to system operacyjny oparty na wierszu poleceń opracowany dla komputera PC. MS-DOS 1.0 został opublikowany w 1981 roku, a jego ostatnia wersja, MS-DOS 6.22, pojawiła się w roku 1994. Microsoft Windows także zapewnia dostęp z wiersza poleceń, lecz ukierunkowany jest na pracę z użyciem interfejsu graficznego.


MSN Messenger

MSN Messenger jest konkretną implementacją komunikatora internetowego [Instant Messaging].


Malware-as-a-service (MaaS, szkodliwe oprogramowanie jako usługa)

Wynajmowanie oprogramowania i sprzętu służącego do przeprowadzania cyberataków. Właściciele infrastruktury MaaS oferują płatny dostęp do niej, np. do sieci zainfekowanych maszyn (tzw. botnet) w celu dystrybucji szkodliwego oprogramowania. Najcześciej klientom takich usług oferuje się osobiste konto, które pozwala na kontrolowanie ataku, wraz z usługą pomocy technicznej.