Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

JavaScript

JavaScript jest językiem skryptowym opracowanym przez Netscape®. Podobnie jak VBS, JavaScript jest często wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. W celu wykonania konkretnych zadań często łatwiej jest napisać skrypt niż korzystać z formalnego języka programowania, takiego jak "C" czy "C++".

Jednak, tak jak w przypadku formalnego programu, JavaScript może również zostać wykorzystany do tworzenia złośliwych programów. Ponieważ skrypt można łatwo osadzić w HTML-u, autor wirusa może osadzić złośliwy skrypt w wiadomości HTML-owej. Gdy użytkownik przeczyta e-mail, nastąpi automatyczne uruchomienie skryptu.


Jądro

Termin jądro oznacza rdzeń systemu operacyjnego, który obsługuje wszystkie inne operacje. Natomiast termin powłoka stosowany jest na określenie interfejsu programu.


Jailbreak

Jailbreak polega na włamaniu się do systemu operacyjnego iOS w celu uzyskania dostępu do funkcji pozostających poza zasięgiem użytkownika. W ten sposób posiadacze urządzeń mobilnych firmy Apple uzyskują pełną kontrolę nad systemem plików i mogą instalować programy z zewnętrznych źródeł. Celem zmodyfikowania systemu iOS jest rozszerzenie funkcjonalności iPhone’a/iPada/iPoda z pomocą nieautoryzowanych producentów oprogramowania oraz z wykorzystaniem nielegalnie skopiowanej wersji oprogramowania.

Firma Apple utrzymuje, że jailbreaking jest nielegalny, i wraz z publikacją wersji iOS 11 usunęła niemal wszystkie furtki dla takiej aktywności.