Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

FTP [File Transfer Protocol]

FTP jest protokołem do wymiany plików pomiędzy komputerami w Internecie. Często wykorzystywany jest do pobierania plików. Dostęp do protokołu FTP można uzyskać z wiersza poleceń lub poprzez wyszukiwarkę internetową.


Fałszywe trafienie

Fałszywe trafienie jest innym sposobem wyrażenia słowa "pomyłka". Z fałszywym trafieniem mamy do czynienia wtedy, gdy program antywirusowy błędnie wskazuje na nieszkodliwy plik jako zainfekowany. Fałszywe trafienia, chociaż z pozoru nieszkodliwe, mogą być bardzo uciążliwe.

  • Powodują spadek wydajności, ponieważ użytkownicy mają przestoje w pracy
  • Użytkownicy mogą odebrać wiadomości w trybie offline w celu zachowania ostrożności, co powoduje zaległości w pracy i spadek wydajności
  • Dodatkowo czas i zasoby marnowane są na bezowocne próby leczenia "zainfekowanych" plików.

Termin fałszywe trafienie nie ogranicza się tylko do świata antywirusowego. Na przykład może on być wykorzystywany do określenia ochrony antyspamowej, gdzie odnosi się do błędnej identyfikacji legalnych wiadomości e-mail jako spam. Co może okazać się bardzo kosztowne, gdyż niedostarczona wiadomość e-mail może być bardzo istotna dla działalności firmy.


FAT [File Allocation Table]

Terminem tym określa się system plików wykorzystywany przez systemy operacyjne Microsoft MS-DOS, Windows 9x oraz Windows ME. W szczególności, FAT jest indeksem wykorzystywanym przez system operacyjny do określania rozmieszczenia klastrów (grupy sektorów dysku) należących do każdego pliku przechowywanego na dysku. Klastry są podstawowymi jednostkami pamięci logicznej wykorzystywanej przez system operacyjny. FAT jest niezbędny, ponieważ klastry należące do pliku mogą nie być przechowywane obok siebie. Podczas zapisywania pliku na dysku system operacyjny tworzy dla pliku wpis w FAT: zapisywana jest lokalizacja klastra startowego pliku i jego rozmiar. Gdy trzeba później otworzyć plik, system operacyjny może poskładać wszystkie klastry należące do tego pliku i załadować go do pamięci w celu przetworzenia.

Innym systemem plików jest NTFS wykorzystywany przez Windows NT, Windows 2000 i Windows XP, oraz HPPS [High Performance File System] wykorzystywany przez OS/2.


Formatowanie

Formatowanie jest procesem, za pomocą którego nowy dysk przygotowywany jest do wykorzystania przez system operacyjny.


Funkcja szkodliwa

W świecie złośliwego kodu termin funkcja szkodliwa określa to, co wirus, robak lub trojan ma robić na komputerze ofiary. Na przykład, twórca wirusów może napisać program, który w określony dzień tygodnia ma wyświetlać na ekranie określoną wiadomość lub usuwać wszystkie pliki EXE itd. W rzeczywistości, wiele wirusów nie zawiera żadnych funkcji szkodliwych. Nie znaczy to, że nie będą one miały żadnego negatywnego wpływu na zainfekowany system. Wiele wirusów nie jest dobrze napisanych i może zakłócać działanie innych, uruchomionych na komputerze programów. Jeśli zostaną uruchomione w środowisku, dla którego nie zostały "przeznaczone", mogą również powodować niezamierzone skutki uboczne.


Fałszywe pominięcie

W odniesieniu do programów antywirusowych fałszywe pominięcie oznacza niewykrycie złośliwego programu, który znajduje się w systemie.


Fałszowanie żądań po stronie serwera (Server Side Request Forgery - SSRF)

SSRF to atak na serwer sieci komputerowej, który umożliwia cyberprzestępcy wysyłanie żądań w imieniu ofiary. Może zostać wykorzystany w kampaniach DoS, by maskować rzeczywiste źródło ataku. Zhakowane urządzenie pełni w tym ataku rolę przestępczego serwera proxy.


Odcisk palca (fingerprinting)

Ton informacji gromadzonych na temat urządzenia (programu komputerowego lub jego części), który wyróżnia je na tle innych z dużym poziomem dokładności. Odcisk palca to sekwencja danych powiązanych z konfiguracją, używanym sprzętem, ustawieniami sieci itp. Pozwala na zdalne zidentyfikowanie obiektu podczas łączenia lub logowania się do systemu.

Sam proces gromadzenia tych danych zwany jest fingerprintiongiem i może być wykonywany zarówno ukradkowo lub za zgodą użytkownika. Wiele nowoczesnych przeglądarek internetowych posiada funkcje pozwalające zapobiegać fingerprintingowi.