Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Zdalne wykonanie kodu (RCE)


Zdalne wykonanie kodu (ang. Remote Code Execution - RCE) to jeden z najniebezpieczniejszych rodzajów podatności komputerowych. Umożliwia atakującemu zdalnie uruchamiać szkodliwy kod w systemie ofiary z poziomu sieci lokalnej lub internetu. Do przeprowadzenia ataku nie jest wymagany fizyczny dostęp do urządzenia. Podatność RCE może prowadzić do utraty kontroli nad systemem lub jego elementami, jak również do kradzieży wrażliwych danych.