Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

AES


AES (Advanced Encryption Standard) to specyfikacja szyfrowania danych zdefiniowana przez Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii Stanów Zjednoczonych (NIST) w 2002 r. jako zastępstwo dla starszego standardu DES (Data Encryption Standard), który był podatny na ataki siłowe. AES jest obecnie międzynarodowym standardem szyfrowania danych.

AES bazuje na algorytmie Rijndael (nazwa pochodzi od nazwisk jego twórców - Joana Daemena and Vincenta Rijmena). Podczas wybierania algorytmu odrzucono szereg innych metod.

AES jest algorytmem symetrycznym, tzn. do szyfrowania i odszyfrowywania wykorzystywany jest ten sam klucz.