Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Credential Stuffing


W luźnym tłumaczeniu: zapychanie poświadczeniami. Rodzaj słownikowego ataku siłowego wykorzystywany do włamywania się do systemów komputerowych oraz usług online. Zamiast typowych kombinacji login/hasło, cyberprzestępcy korzystają z prawdziwych danych uwierzytelniających skradzionych z innych zasobów. Atakujący liczą na to, że wielu użytkowników stosuje takie same dane logowania w różnych kontach online.