Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Malware-as-a-service (MaaS, szkodliwe oprogramowanie jako usługa)


Wynajmowanie oprogramowania i sprzętu służącego do przeprowadzania cyberataków. Właściciele infrastruktury MaaS oferują płatny dostęp do niej, np. do sieci zainfekowanych maszyn (tzw. botnet) w celu dystrybucji szkodliwego oprogramowania. Najcześciej klientom takich usług oferuje się osobiste konto, które pozwala na kontrolowanie ataku, wraz z usługą pomocy technicznej.