Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Atak u wodopoju


Z angielskiego: Watering Hole Attack. Strategia ataku ukierunkowanego polegająca na infekowaniu przez cyberprzestępców stron WWW uważanych przez nich za atrakcyjne dla potencjalnych ofiar. Następnie atakujący oczekują aż ofiary wejdą na takie strony i tym samym zainfekują swoje urządzenia. Nawiązanie do przyrody odnosi się do miejsca, w którym zwierzęta piją wodę, co może odsłonić je na atak drapieżników.