Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Handshake


Protokół stosowany do nawiązywania bezpiecznego połączenia między klientem a serwerem. Jego celem jest weryfikacja autentyczności oraz bezpieczeństwa ustanawianego kanału i obejmuje on serię procedur, których zadaniem jest wyeliminowanie wpływu niepowołanych osób na komunikację. Podczas procesu żądane jest przekazanie danych uwierzytelniających (w przypadku protokołu WPA2) lub informacji o certyfikacie bezpieczeństwa (dla protokołu SSL/TLS). Następnie generowane sa sesyjne klucze szyfrujące. Integralność przesyłanych pakietów danych jest poddawana ciągłej kontroli.