Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Ciąg inicjujący


Inaczej salt lub sól. Ciąg danych dodawany do klucza kryptograficznego w celu uniemożliwienia odszyfrowania metodą siłową.

Gdy dwa identyczne zestawy danych zostaną zaszyfrowane, ich funkcje skrótu (hash) będą takie same, co mogą wykorzystać cyberprzestępcy w celu złamania algorytmu kryptograficznego. Ciąg inicjujący (ang. salt) rozwiązuje ten problem, sprawiając, że każdy ciąg jest unikatowy.

W przypadku szyfrowania krótkich bloków informacji (np. hasła), ciąg inicjujący zwiększa długość oryginalnego ciągu, co dodatkowo utrudnia odszyfrowanie klucza. Ciąg inicjujący może być statyczny lub generowany dynamicznie. Ten drugi jest bardziej odporny na złamanie.