Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Domyślna odmowa (Kontrola aplikacji)


Scenariusz Kontroli Aplikacji oznaczający zakaz uruchamiania każdej aplikacji, która nie została wyszczególniona na listach sporządzonych przez administratora. Wymaga on wcześniejszego sporządzenia białej listy aplikacji związanych z pracą. Oprócz znacznego zmniejszenia potencjalnej powierzchni ataków (NIC, co nie znajduje się na białej liście administratora, z wyjątkiem komponentów systemowych, nie może zostać uruchomione – łącznie ze szkodliwym oprogramowaniem) obniża również koszty utrzymania, zapewniając większą stabilność punktów końcowych na skutek złagodzenia „piekła DLL”, „zanieczyszczenia rejestru” oraz innych problemów typowych dla systemu Windows. Stanowi doskonałą opcję w przypadku każdego systemu, w którym wymagana jest zgodność z przepisami.