Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Most

Most łączy dwie sieci LAN: sprawdza dane przesyłane w sieci, aby ustalić, do której sieci LAN powinny zostać dostarczone.