Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Port

W informatyce porty są punktami połączenia.

Mogą to być fizyczne punkty połączenia, tak jak w przypadku portów COM (szeregowych) lub równoległych wykorzystywanych przez fizyczne urządzenia wejściowe i wyjściowe. Przed pojawieniem się portów USB monitor, klawiatura, mysz oraz modem wykorzystywały zazwyczaj port COM (w którym dane przesyłane są "szeregowo", po jednym bicie), podczas gdy drukarki wykorzystywały zwykle port równoległy (w którym dane przesyłane są "równolegle", po osiem bitów). Obecnie większość komputerów wyposażonych jest w wiele portów USB. USB pozwala na podłączenie do jednego komputera do 127 urządzeń oraz na szybkie przesyłanie danych.

Mogą to być również logiczne punkty połączenia dla danych przesyłanych za pośrednictwem TCP/IP lub UDP. Niektóre numery portów są zarezerwowane: port 80 na przykład jest zarezerwowany dla usługi HTTP. Inne są przydzielane dynamicznie dla każdego połączenia. Porty są wykorzystywane przez autorów szkodliwego kodu między innymi do przesyłania danych z zaatakowanej maszyny do osoby kontrolującej szkodliwy kod.