Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Bit

Bit jest skrótem terminu 'binary digit' (cyfra binarna). Jest to najmniejsza jednostka miary dla danych komputerowych. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 1 (jeden) i 0 (zero).

W liczbie bitów na sekundę mierzona jest, przykładowo, przepustowość (szerokość pasma), czyli prędkość przesyłania informacji.

Do zapisania jednego znaku alfabetycznego lub numerycznego potrzeba ośmiu bitów. Jednostka taka nazywana jest bajtem. Jeden kilobajt (KB) składa się z 8 192 bitów lub 1024 bajtów. Natomiast 8 388 608 bitów lub 1 048 576 bajtów stanowi jeden megabajt (MB).