Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Z INNE

Łata

Łata dostarcza dodatkowy, poprawiony lub uaktualniony do nowej wersji kod dla systemu operacyjnego lub aplikacji. Z wyjątkiem oprogramowania open source, większość producentów oprogramowania nie publikuje swojego kodu źródłowego, dlatego łaty są zazwyczaj fragmentami kodu binarnego, które "nakładane są" na istniejący program (przy użyciu programu instalacyjnego).

Termin "łatanie" odnosi się do procesu pobierania i instalowania dodatkowego kodu dostarczanego przez producenta aplikacji. Niewielka poprawka określana jest zazwyczaj jako łata, natomiast istotna poprawka - jako Pakiet Konserwacyjny lub Pakiet Serwisowy.

Łatanie stało się integralną częścią bezpieczeństwa komputerowego, ponieważ luki w popularnych systemach operacyjnych i aplikacjach stanowią główny cel twórców wirusów i hakerów. Ważne jest, aby łaty instalowane były niezwłocznie. W ostatnich latach odstęp czasu pomiędzy wykryciem luki a stworzeniem kodu exploita, który wykorzystuje daną lukę, uległ zmniejszeniu. Najgorszy scenariusz to oczywiście tak zwany "exploit zero-day", czyli exploit, który pojawia się natychmiast po wykryciu luki w zabezpieczeniach. Nie pozostawia to producentom wiele czasu na stworzenie łaty, a administratorom IT na zaimplementowanie środków ochronny.


Łącze szerokopasmowe

Łącze szerokopasmowe (dostarczane za pośrednictwem technologii DSL [Digital Subscriber Line]) odnosi się głównie do telekomunikacji wykorzystującej szeroki zakres częstotliwości do transmisji danych, zazwyczaj zarówno głosu, jak i danych. Łącze szerokopasmowe zapewnia stałe i szybkie połączenie, pozwalając użytkownikom domowym na uzyskanie dostępu do Internetu przy jednoczesnym korzystaniu z telefonu. Jest wydajniejsze niż połączenie modemowe, które wykorzystuje wyłącznie linię telefoniczną. Ponadto, łącze szerokopasmowe zapewnia szybsze połączenie - 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps lub szybsze.