Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

27 lipca 2004

Macro.Word97.Unhas

Jest to nieznacznie zmodyfikowana wersja wirusa Macro.Word.Unhas. Zawiera trzy makra: AutoOpen, JJAB oraz JJAO. Rozprzestrzenia się podczas otwierania dokumentów.

Szkodnik wyświetla na ekranie następujący tekst:

Virus World created (c) 1996 by Ahmad Zakhri ...


27 lipca 2004

Macro.Word97.Unhelp

Jest to nieskomplikowany makrowirus. Zawiera cztery makra w module "Helper": AutoOpen, ViewVBCode, FileTemplates oraz ToolsMacro. Rozprzestrzenia się podczas otwierania dokumentów. ...


27 lipca 2004

Macro.Word97.Thao

Jest to nieskomplikowany makrowirus. Zawiera dwa makra FileOpen oraz AutoClose.

Szkodnik wyświetla na ekranie następujący tekst:

Microsoft Word: I loce you, Thao. ...


27 lipca 2004

Macro.Word97.UScan

Jest to nieskomplikowany makrowirus. Zawiera sześć makr: AutoOpen, AutoNew, FileOpen, UScan, intUAppVer, blnUScanSearch. Infekuje globalny obszar makr oraz otwierane i tworzone dokumenty. Szkodnik wyłącza ochronę antywirusową Worda.

W pewnych okolicznościach szkodnik wyświetla na ekranie następujący tekst:

This file contains the UScan macro. It is not harmful, but may spread in a...


27 lipca 2004

Worm.Win32.Busan

Jest to robak rozprzestrzeniający się w sieciach lokalnych. Ma postać aplikacji systemu Windows (plik PE EXE) o rozmiarze około 14 KB (kompresja UPX) i został stworzony przy użyciu języka programowania C++.

Po uruchomieniu robak wysyła do swojego twórcy wiadomość przy użyciu komunikatora ICQ, a następnie kopiuje się do folderu Windows z nazwą files32.sys i zapisuje program...


27 lipca 2004

Li-Jian.631

Jest to niegroźny, rezydentny wirus pasożytniczy. Przechwytuje przerwanie 21h i dopisuje się do uruchamianych plików EXE.

W kodzie wirusa zapisany jest następujący tekst:

( C ) Copyright Li Jian


27 stycznia 2022

Trojan-Downloader.Win32.Wintrim.q

Trojan ten pobiera poprzez Internet inne programy i instaluje je bez wiedzy czy zgody użytkownika.

Trojan ma postać pliku Windows DLL. Został stworzony przy użyciu języka programowania C++. Rozmiar zainfekowanego pliku może się różnić w zależności od wersji trojana. Szkodnik może podejmować próby nawiązywania połączenia z Internetem.

Funkcja trojana

Po uruchomieniu...


27 stycznia 2022

Trojan.JS.WindowBomb.c

Trojan ten powstał w języku JavaScript. Ma postać dokumentu HTML. Rozmiar pliku wynosi 1 352 bajtów.

Funkcje szkodnika

Po załadowaniu strony przeglądarka automatycznie zaczyna otwierać nieskończoną liczbę pustych okien. Doprowadza to do zawieszenia systemu.

Usuwanie szkodnika z zainfekowanego systemu

Jeśli oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na twoim komputerze nie jest...