Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Joke.Buttons

Jest to tak zwany "żart". Nie jest wirusem, ani koniem trojańskim, jednak jego działanie może zdenerwować użytkownika - program umieszcza na Pulpicie wiele okien.

Po uruchomieniu, program wyświetla komunikat:

The Button Generator
 Would you like some buttons?
   [Yes]  [No]

Jeśli użytkownik wciśnie przycisk "No", program kończy działanie. Natomiast po wciśnięciu przycisku "Yes", na ekranie pojawia się wiele okien "Press me".

Aby oczyścić Pulpit użytkownik musi zamknąć wszystkie okna.