Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Joke.Jep/Russ

Jest to "żart". Wyświetla dwa komunikaty, które mogą wystraszyć użytkownika.

Po uruchomieniu program wyświetla tekst:

 Please Wait.    Initialising...

a po chwili:

 Confirm Folder Delete
 Are you sure you want to delete the folder [Windows] and all its contents ?
 [Yes] [No]

Niezależnie od wyboru użytkownika program wyświetla standardowe okno systemu Windows towarzyszące usuwaniu plików, lecz w rzeczywistości nie wykonuje żadnych operacji.

Po zakończeniu "usuwania plików" program wyświetla tekst:

 Shut Down Windows
 Windows has detected there is no system software on your computer

 (*) Shut down the computer?
 ( ) Restart the computer?
 ( ) Close all programs and log on as a different user?

 [Yes] [No] [Cancel]

Na koniec na ekranie pojawia się tekst:

 Thank god this is only a game...