Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Net-Worm.Win32.Kido.ih

Robak sieciowy rozprzestrzenia się za pośrednictwem sieci lokalnych i nośników przenośnych. Sam program ma postać pliku PE DLL. Rozmiar komponentów robaka różni się od 155KB do 165KB. Szkodnik został spakowany przy użyciu UPX.

Instalacja

Robak kopiuje swój plik wykonywalny z jedną z poniższych nazw:

%System%\<rnd>dir.dll
%Program Files%\Internet Explorer\<rnd>.dll 
%Program Files%\Movie Maker\<rnd>.dll 
%All Users Application Data%\<rnd>.dll 
%Temp%\<rnd>.dll 
%System%\<rnd>tmp 
%Temp%\<rnd>.tmp

<rnd> jest losowym ciągiem symboli.

W celu zapewnienia sobie uruchomienia się wraz z kolejnym startem systemu robak tworzy usługę systemową, która uruchamia plik wykonywalny robaka wraz z każdym uruchomieniem systemu Windows. Utworzony zostanie następujący klucz rejestru:

[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netsvcs]

Robak modyfikuje również następującą wartość klucza rejestru systemowego:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost]
"netsvcs" = "<original value> %System%\<rnd>.dll"

Rozprzestrzenianie

Robak uruchamia serwer HTTP na losowo wybranym porcie TCP; następnie wykorzystuje go do pobierania pliku wykonywalnego robaka na inne komputery.

Robak uzyskuje adresy IP komputerów z tej samej sieci, w której znajduje się zaatakowana maszyna, i atakuje je z wykorzystaniem luki przepełnienia bufora (MS08-067) w usłudze Serwer. Robak wysyła specjalnie stworzone zapytanie RPC do zdalnych maszyn. Powoduje to przepełnienie bufora podczas wywołania funkcji wcscpy_s w netapi32.dll; co z kolei powoduje uruchomienie kodu, który pobiera plik wykonywalny robaka na zaatakowaną maszynę i uruchamia go. Następnie robak jest instalowany na nowej atakowanej maszynie.

W celu wykorzystania opisanej wyżej luki w zabezpieczeniach robak próbuje połączyć się z kontem Administratora na zdalnej maszynie. Robak wykorzystuje wymienione niżej hasła w celu przeprowadzenia ataku brute force na konto:

99999999
9999999
999999
99999
88888888
8888888
888888
88888
8888
888
88
8
77777777
7777777
777777
77777
7777
777
77
7
66666666
6666666
666666
66666
6666
666
66
6
55555555
5555555
555555
55555
5555
555
55
5
44444444
4444444
444444
44444
4444
444
44
4
33333333
3333333
333333
33333
3333
333
33
3
22222222
2222222
222222
22222
2222
222
22
2
11111111
1111111
111111
11111
1111
111
explorer
exchange
customer
cluster
nobody
codeword
codename
changeme
desktop
security
secure
public
system
shadow
office
supervisor
superuser
share
super
secret
server
computer
owner
backup
database
lotus
oracle
business
manager
temporary
ihavenopass
nothing
nopassword
nopass
Internet
internet
example
sample
love123
boss123
work123
home123
mypc123
temp123
test123
qwe123
abc123
pw123
root123
pass123
pass12
pass1
admin123
admin12
admin1
password123
password12
password1
9999
999
99
9
11
1
00000000
0000000
00000
0000
000
00
0987654321
987654321
87654321
7654321
654321
54321
4321
321
21
12
fuck
zzzzz
zzzz
zzz
xxxxx
xxxx
xxx
qqqqq
qqqq
qqq
aaaaa
aaaa
aaa
sql
file
web
foo
job
home
work
intranet
controller
killer
games
private
market
coffee
cookie
forever
freedom
student
account
academia
files
windows
monitor
unknown
anything
letitbe
letmein
domain
access
money
campus
default
foobar
foofoo
temptemp
temp
testtest
test
rootroot
root
adminadmin
mypassword
mypass
pass
Login
login
Password
password
passwd
zxcvbn
zxcvb
zxccxz
zxcxz
qazwsxedc
qazwsx
q1w2e3
qweasdzxc
asdfgh
asdzxc
asddsa
asdsa
qweasd
qwerty
qweewq
qwewq
nimda
administrator
Admin
admin
a1b2c3
1q2w3e
1234qwer
1234abcd
123asd
123qwe
123abc
123321
12321
123123
1234567890
123456789
12345678
1234567
123456
12345
1234
123

Rozprzestrzenianie za pośrednictwem pamięci przenośnych

Robak kopiuje swój plik wykonywalny do wszystkich nośników wymiennych z następującą nazwą:

:\RECYCLER\S-<%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>\<rnd>.vmx,

Oprócz swojego pliku wykonywalnego robak umieszcza również w katalogu głównym każdego dysku poniższy plik:

:\autorun.inf

Plik ten będzie uruchamiał plik wykonywalny robaka wraz z każdym wykorzystaniem Explorera do otwierania zainfekowanego pliku.

Funkcje szkodnika

Po uruchomieniu robak wstrzykuje swój kod do przestrzeni adresowej jednego z aktywnych procesów systemowych “svchost.exe”. Kod ten dostarcza główną funkcję szkodliwą robaka oraz:

 • wyłącza następujące usługi:
  wuauserv
  BITS
  
 • blokuje dostęp do adresów zawierających jeden z poniższych ciągów:
  indowsupdate
  wilderssecurity
  threatexpert
  castlecops
  spamhaus
  cpsecure
  arcabit
  emsisoft
  sunbelt
  securecomputing
  rising
  prevx
  pctools
  norman
  k7computing
  ikarus
  hauri
  hacksoft
  gdata
  fortinet
  ewido
  clamav
  comodo
  quickheal
  avira
  avast
  esafe
  ahnlab
  centralcommand
  drweb
  grisoft
  eset
  nod32
  f-prot
  jotti
  kaspersky
  f-secure
  computerassociates
  networkassociates
  etrust
  panda
  sophos
  trendmicro
  mcafee
  norton
  symantec
  microsoft
  defender
  rootkit
  malware
  spyware
  virus
  
 • robak może również pobierać pliki z odsyłaczy poniższego typu:
  http://<URL>/search?q=<%rnd2%> 
  

rnd2 jest losowo wybraną liczbą; URL jest odsyłaczem wygenerowanym przez specjalny algorytm wykorzystujący bieżącą datę. Robak uzyskuje bieżącą datę z jednej z poniższych stron:

http://www.w3.org
http://www.ask.com
http://www.msn.com
http://www.yahoo.com
http://www.google.com
http://www.baidu.com

Pobrane pliki są zapisywane w katalogu głównym systemu Windows ze swoją oryginalną nazwą.

Usuwanie szkodnika z zainfekowanego systemu

Jeśli oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na twoim komputerze nie jest aktualne lub nie korzystasz z żadnego rozwiązania antywirusowego, w celu usunięcia szkodnika z zainfekowanego systemu wykonaj następujące operacje:

 1. Usuń następujący klucz rejestru systemowego:

  [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\netsvcs]

 2. Usuń “%System%\<rnd>.dll” z poniższej wartości klucza rejestru systemowego:

  [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SvcHost] "netsvcs"

 3. Uruchom ponownie komputer
 4. Usuń oryginalny plik trojana (lokalizacja będzie zależała od sposobu przeniknięcia programu do zaatakowanego komputera).
 5. Usuń kopie robaka:
  %System%\<rnd>dir.dll
  %Program Files%\Internet Explorer\<rnd>.dll 
  %Program Files%\Movie Maker\<rnd>.dll 
  %All Users Application Data%\<rnd>.dll 
  %Temp%\<rnd>.dll 
  %System%\<rnd>tmp 
  %Temp%\<rnd>.tmp
  

  <rnd> jest losowym ciągiem symboli.

 6. Usuń poniższe pliki z wszystkich nośników wymiennych:
   
  :\autorun.inf
  :\RECYCLER\S-<%d%>-<%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>-%d%>\<rnd>.vmx,
  
 7. Pobierz i zainstaluj uaktualnienia dla systemu operacyjnego:
   http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.mspx
   
 8. Uaktualnij sygnatury zagrożeń i wykonaj pełne skanowanie komputera (w tym celu można pobrać darmową wersję testową oprogramowania Kaspersky Anti-Virus).