Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Net-Worm.Win32.Kido - ostrzeżenie

Analitycy z Kaspersky Lab informują o szybko rozprzestrzeniających się wielu wersjach robaka polimorficznego Kido.

Net-Worm.Win32.Kido wykorzystuje krytyczną lukę (MS08-067) w systemach Microsoft Windows i rozprzestrzenia się za pośrednictwem sieci lokalnych oraz wymiennych nośników danych.

Robak wyłącza funkcję przywracania systemu, blokuje dostęp do stron WWW poświęconych bezpieczeństwu i pobiera inne szkodliwe programy.

Wszystkim użytkownikom zalecamy upewnienie się, że ich oprogramowanie antywirusowe jest regularnie uaktualniane. Łata usuwająca lukę została już opublikowana przez firmę Microsoft. Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie tej poprawki.

Szczegółowa procedura usuwania robaka Kido, wraz ze specjalnym bezpłatnym narzędziem jest dostępna tutaj: http://support.kaspersky.com/pl/faq/?qid=208279970.