Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Worm.OSX.Inqtana.a

Jest to robak działający w systemie operacyjnym Mac OSX. Szkodnik rozprzestrzenia się poprzez technologię Bluetooth - wysyła do potencjalnej ofiary żądanie transferu danych Object Exchange (OBEX) Push. Jeżeli użytkownik zaakceptuje żądanie robak wykorzystuje lukę Bluetooth File and Object Exchange Directory Traversal w celu uzyskania dostępu do zasobów znajdujących się poza ścieżką systemową Bluetooth File and Object Exchange.

Robak umieszcza w folderze LaunchAgents dwa pliki: com.openbundle.plist oraz com.pwned.plist, co zapewnia mu uruchamianie wraz z każdym startem komputera. W folderze /Users/ umieszczany jest plik w0rm-support.tgz zawierający główny kod robaka.

Po ponownym uruchomieniu systemu moduł com.pwned.plist wypakowuje składniki robaka, natomiast com.pwned.plist uruchamia jego główną bibliotekę. Następnie robak podejmuje próbę powielania się poprzez skanowanie w poszukiwaniu urządzeń z włączoną usługą Bluetooth. Po znalezieniu takich urządzeń szkodnik wysyła własne kopie poprzez żądania Object Exchange (OBEX) Push.