Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Macro.Word97.Melissa

Jest to makrowirus rozprzestrzeniający się w programach Word 8 oraz 9 (Office97 oraz Office2000). Wirus infekuje dokumenty i szablony Worda, a także wysyła własne kopie w wiadomościach e-mail (przy użyciu programu MS Outlook). Szkodnik zmienia wpisy rejestru systemowego i wyłącza ochronę antywirusową Worda.

W celu wysyłania wiadomości e-mail wirus wykorzystuje możliwości języka VisualBasic, pozwalające na uruchamianie aplikacji MS Office i wykorzystywanie jego funkcji. Szkodnik pobiera adresy potencjalnych ofiar z bazy danych programu MS Outlook i wysyła pod nie wiadomości wyglądające następująco:

 • Temat:
  Important Message From [NazwaUżytkownika]
 • Treść:
  Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)

Do wiadomości załączony jest dokument zawierający kopię wirusa. Skutkiem ubocznym rozprzestrzeniania się wirusa jest możliwość rozsyłania dokumentów użytkowników.

Wirus może wysyłać różne wiadomości - skanuje książkę adresową Outlooka, i wysyła po zainfekowane wiadomości do każdego z zapisanych w niej użytkownika.

Przed rozpoczęciem rozsyłania zainfekowanej korespondencji szkodnik szuka w rejestrze klucza:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\
"Melissa?" = "... by Kwyjibo"

Jeżeli klucz ten nie istnieje wirus rozsyła wiadomości i tworzy go. W przeciwnym wypadku procedura rozprzestrzeniająca jest dezaktywowana.

Wirus możę się także rozprzestrzeniać w dokumentach Worda. Zawiera dwa makra: Document_Open oraz Document_Closed i infekuje globalny obszar makr oraz zamykane dokumenty.

W pewnych okolicznościach wirus umieszcza w bieżącym dokumencie poniższy tekst:

Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using 
all my letters. Game's over. I'm outta here.

W kodzie wirusa zapisane są następujące teksty:

WORD/Melissa written by Kwyjibo
Works in both Word 2000 and Word 97
Worm? Macro Virus? Word 97 Virus? Word 2000 Virus? You Decide!
Word -> Email | Word 97 Word 2000 ... it's a new age!

Melissa.b

Jest to robak rozprzestrzeniający się za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zainfekowane wiadomości wyglądają następująco:

 • Temat:
  Trust No One
 • Treść:
  Be careful what you open. It could be a virus.
Robak umieszcza w bieżącym dokumencie następujący tekst:
This could have had disasterous results. Be more careful next time you open
an e-mail. Protect yourself! Find out how at these web sites:
http://www.eos.ncsu.edu/eos/info/computer_ethics/www/abuse/wvt/worm/
http://www.nipc.gov/nipc/w97melissa.htm
http://www.cert.org/advisories/CA-99-04-Melissa-Macro-Virus.html
http://www.microsoft.com/security/bulletins/ms99-002.asp
http://www.infoworld.com/cgi-bin/displayStory.pl?990326.wcvirus.htm