Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Win32.Parite.b

Jest to rezydentny wirus pasożytniczy, funkcjonalnie identyczny ze szkodnikiem Win32.Parite.a.

Szkodniki te różnią się jedynie kluczem tworzonym w rejestrze systemowym. Parite.b tworzy następujący klucz:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\PINF] <alias> W32/Pate.b (McAfee),   W32.Pinfi (Symantec),   Win32.Parite.2 (Doctor Web),   W32/Parite-B (Sophos),   Win32/Parite.B (RAV),   PE_PARITE.A (Trend Micro),   W32/Parite (H+BEDV),   W32/Parite.B (FRISK),   Win32:BackDoor-Servu (ALWIL),   Win32/Parite (Grisoft),   Backdoor.FtpUServ.A (SOFTWIN),   W32/Parite.B (Panda),   Win32/Parite.B (Eset) </alias>