Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Żadnej taryfy ulgowej dla szkodnika ExPetr

Dodany 14 lipca 2017, 12:00 CEST
Tagi:

Ostatnio dyskutowano o tym, że w przypadku zainstalowania naszego produktu, szkodnik ExPetr nie zapisze specjalnego szkodliwego kodu, który szyfruje MFT, do rekordu MBR. Niektórzy wietrzyli tu nawet konspirację. Inni wykazywali, że to nonsens. Jak zwykle, Vesselin Bontchev, legenda w dziedzinie bezpieczeństwa IT, który znany jest z tego, że zwykle potrafi trafić w sedno, wyraził to najlepiej:

NoFreePassforExPetr_01_auto.png

[Bzdura. To powoduje dokładnie to samo co w przypadku wystąpienia błędu podczas próby zainfekowania rekordu MBR. Widzicie ten fragment po „or („II”)” w ostatnim warunku (if).]

O co tu chodzi? Jak powiedział kiedyś ktoś mądry „kod nie kłamie”, przeanalizujmy więc szczegółowo kod infekcji dysku MBR/czyszczenia ExPetra.

W skrócie, szkodnik wykonuje następujące działania:

 1. Sprawdza uprawnienia administratora
 2. Wylicza uruchomione procesy
 3. W zależności od znalezionych procesów, inicjuje specjalną konfigurację środowiska uruchomieniowego  
 4. W zależności od tej konfiguracji środowiska uruchomieniowego, wybierane są gałęzie wykonania szkodliwego oprogramowania  

NoFreePassforExPetr_02.png

Główna funkcja szkodliwego oprogramowania

NoFreePassforExPetr_03.png

Funkcja „sprawdź uprawnienia”

Ciekawostką jest to, że szkodnik próbuje znaleźć kilka uruchomionych procesów (oblicza skrót hash z nazw uruchomionych procesów i porównuje go z kilkoma zakodowanymi na sztywno wartościami).
NoFreePassforExPetr_04.png

Wyliczanie uruchomionych procesów

Najciekawsza część kodu znajduje się poniżej:

NoFreePassforExPetr_05_auto.png

Po tym warunku wykonane mogą zostać dwie szkodliwe funkcje:

 1. InfectMbr Procedura ta spowoduje zapisanie szkodliwego kodu modułu szyfrującego GoldenEye do rekordu MBR. Po ponownym uruchomieniu kod ten zaszyfruje MFT oraz 1024 bajtów każdego pliku.   
 2. WipePhysicalDrive Procedura ta spowoduje nadpisanie pierwszych 10 sektorów dysku losowym kodem śmieciowym.  

Opiszmy szczegółowo ten warunek:

 1. Funkcja WipePhysicalDrive zostanie zainicjowana, jeżeli:
  • specjalny bit w konfiguracji środowiska uruchomieniowego nie zostanie ustawiony (ma to miejsce wtedy, gdy szkodliwe oprogramowanie znajduje uruchomiony proces avp.exe).
  • funkcja InfectMbr zakończy się niepowodzeniem.

Oto, co się wydarzy po początkowej infekcji:

NoFreePassforExPetr_06.png

Graficzne zobrazowanie warunku

Bardzo ważne uzupełnienia:

 1. WipePhysicalDrive może być zainicjowany niezależnie od tego, czy proces avp.exe jest uruchomiony czy nie. Funkcja ta zostanie wywołana wtedy, gdy szkodnik nie zdołał zapisać szkodliwego kodu do rekordu MBR. Może być to spowodowane na przykład działaniem innych rozwiązań bezpieczeństwa, które blokują zapisanie kodu.    
 2. Niezależnie od tego, czy MBR został zainfekowany szkodliwym kodem czy nadpisany losowymi śmieciami, szkodnik nadal będzie próbował zaszyfrować pliki ofiary przy użyciu szyfrów AES i RSA oraz klucza publicznego osoby atakującej.     

Ogólnie, wydaje się, że ugrupowanie stojące za szkodnikiem ExPetr zbudowało tzw. „stone soup”. Jest to mieszanka starego kodu, nowego kodu, sztuczek hakerskich, kontroli testowych oraz fragmentów nietypowego kodu. Na przykład, występuje specjalny blok warunku, w którym szyfrowanie pliku AES w ogóle nie działa, jednak warunek ten jest zawszy fałszywy. Pod wieloma względami kod ten wygląda na coś, co zostało wypuszczone naprędce, zanim zdążono to dopracować.    

Skąd ten pośpiech? Tego nie wiemy, ale przyczyn może być kilka. Jedną z nich może być to, że twórcy tego kodu bardzo starali się złapać „pociąg” EternalBlue/EternalRomance. Po incydencie WannaCry, wiele organizacji zaczęło łatać swoje instalacje Windowsa, aby usunąć istniejące luki w zabezpieczeniach, skutecznie zmniejszając tzw. okno możliwości. Być może autorzy szkodnika ExPetr chcieli zainfekować możliwie najwięcej systemów, zanim dziury te zostaną w większości załatane.            

Mimo pośpiechu osoby atakujące wyraźnie orientowały się w naszych technologiach (oraz technologiach innych firm), takich jak Kontrola systemu, która jest niezwykle skuteczna jeśli chodzi o zwalczanie oprogramowania ransomware. Działanie Kontroli systemu polega na gromadzeniu informacji dotyczących podejrzanych działań uruchomionych programów i tworzeniu wskaźnika. Na przykład, gdy program odczytuje pełny plik w pamięci, następnie zapisuje inny plik o podobnym rozmiarze, ale w innym formacie i usuwa oryginał, wskaźnik rośnie. Inne podobne, złe zachowanie powoduje wzrost wskaźnika, natomiast dobre – spadek. Jeśli wiele szkodliwych działań zdarzy się kilkakrotnie, i będą się powtarzały, wskaźnik może osiągnąć próg, który wyraźnie wskazuje, że coś jest nie tak. W takiej sytuacji, Kontrola systemu ostrzega użytkownika i proponuje zakończenie „problematycznego” procesu i przywrócenie danych.         

Aby przeciwdziałać tej technologii, autorzy ExPetra zastosowali kilka „środków zaradczych”. Jednym z nich jest unikanie zapisywania kodu modułu szyfrującego GoldenEye w rekordzie MBR, jeśli w systemie działa nasz produkt. W ten sposób autorzy szkodnika zapobiegają wzrostowi wskaźnika podejrzanych działań i zbyt wczesnego zakończenia swojego procesu. Wydaje się, że włożyli mnóstwo energii w próby obejścia naszych produktów oraz atakowania naszych użytkowników, co oznacza, że poważnie martwili się tym, że zostaną powstrzymani. Jednak ich wysiłki nie dały oczekiwanych rezultatów, co potwierdza teorię, że mamy tu do czynienia ze zbiorem złożonych naprędce sztuczek hakerskich. Komponent Kontrola systemu i tak uruchamia się i powstrzymuje szyfrowanie plików, kończąc proces i odwracając zmiany.        

Konkludując, nasi użytkownicy byli bezpieczni mimo środków zastosowanych w szkodniku ExPetr, wymierzonych przeciwko nim.

Dlaczego zdecydowaliśmy się napisać to dłuższe wyjaśnienie? Wobec złożonego kodu szkodliwego oprogramowania oraz wbudowanych mechanizmów służących do obejścia produktów antywirusowych, zrozumienie całej funkcjonalności dzisiejszego szkodliwego oprogramowania jest trudne. Łatwo można dać się zwieść i sądzić, że niektóre przypadki sprawdzania kodu mogą oznaczać „taryfę ulgową” dla użytkowników produktów Kaspersky Lab. W rzeczywistości jednak, ich celem było obejście technologii Kontrola systemu. Ostatecznie, nie zadziałało. Nasi użytkownicy nie potrzebują „taryfy ulgowej” od szkodnika ExPetr, ponieważ są chronieni przez naszą technologię Kontrola systemu.