Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

HackingTeam 2.0: Historia staje się mobilna

Dodany 27 czerwca 2014, 09:09 CEST
Tagi:

Ponad rok minął od opublikowania naszego ostatniego artykułu dotyczącego HackingTeam - włoskiej firmy, która rozwija „legalne” narzędzie spyware pod nazwą Remote Control System lub, w skrócie, RCS. Wiele zdarzyło się w międzyczasie, dlatego najwyższa pora na aktualizację wyników wszystkich naszych badań dotyczących szkodliwego oprogramowania RCS.    

 

Lokalizacja serwerów kontroli 

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie odkryliśmy podczas naszego długotrwałego i szeroko zakrojonego badania, jest specjalna funkcja, która może być wykorzystana do identyfikowania serwerów kontroli RCS (C2s). Szczegóły dotyczące tej metody przedstawiliśmy na konferencji Virus Bulletin 2013.      

Podsumowując, gdy specjalne zapytanie zostaje wysłane do “nieszkodliwego” serwera kontroli RCS firmy HackingTeam, serwer odpowiada następującym komunikatem o błędzie: 

blogpost_kl_hackingteam1_auto.jpg
Slajd z naszej prezentacji podczas konferencji Virus Bulletin na temat identyfikacji C2 firmy HackingTeam

Zawiera on nazwę kodową ‘RCS’, co wcale nie dziwi. Nasze wątpliwości wzbudził natomiast wspomniany w odpowiedzi ‘Collector’. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że serwer „gromadzi” (ang. collect) informacje ofiar. Zastosowaliśmy tę konkretną metodę identyfikacji w celu przeskanowania całej przestrzeni IPv4, co pozwoliło nam uzyskać wszystkie adresy IP serwerów kontroli RCS C2s na całym świecie i zaznaczyć je na mapie pokazującej ich lokalizacje. Zidentyfikowaliśmy łącznie 326 serwerów C2s.    

Liczba serwerów C2s

Nazwa państwa

64

Stany Zjednoczone

49

Kazachstan

35

Ekwador

32

Wielka Brytania

24

Kanada

15

Chiny

12

Kolumbia

7

Polska

7

Nowa Zelandia

6

Peru

6

Indonezja

6

Brazylia

6

Boliwia

6

Argentyna

5

Rosja

5

Indie

4

Hong Kong

4

Australia

3

Hiszpania

2

Arabia Saudyjska

2

Malezja

2

Włochy

2

Niemcy

2

Francja

2

Egipt

1

Ukraina

1

Tajlandia

1

Szwecja

1

Singapur

1

Rumunia

1

Paragwaj

1

Maroko

1

Litwa

1

Kenia

1

Japonia

1

Irlandia

1

Węgry

1

Dania

1

Czechy

1

Cypr

1

Inne

1

Belgia

1

Azerbejdżan

 

blogpost_kl_hackingteam2_auto.jpg
Mapa pokazująca państwa, w których zlokalizowane są obecnie serwery HackingTeam 

Najwięcej serwerów zostało zidentyfikowanych w Stanach Zjednoczonych, Kazachstanie i Ekwadorze. Niestety, nie możemy mieć pewności, czy serwery w danym państwie są wykorzystywane przez jego organy ścigania; jednakże umieszczenie przez organy ścigania serwerów kontroli we własnych państwach byłoby sensownym działaniem, gdyż pozwoliłoby uniknąć problemów prawnych związanych z przekraczaniem granic oraz przechwycenia serwerów. Kilka adresów IP zostało zidentyfikowanych jako powiązanych z „rządem” na podstawie informacji na WHOIS.          

Mobilne moduły

Od pewnego czasu wiadomo było, że wśród produktów firmy HackingTeam znajdowało się szkodliwe oprogramowanie dla telefonów komórkowych. Rzadko jednak trafiano na nie. W szczególności, trojany dla systemu Android i iOS nigdy wcześniej nie zostały zidentyfikowane i stanowiły jedną z ostatnich czystych stron w całej historii. Wcześniej tego roku wykryliśmy wiele mobilnych modułów szkodliwego oprogramowania stworzonych przez HackingTeam dla następujących platform:     

 • Android

 • iOS

 • Windows Mobile

 • BlackBerry

  Wszystkie te moduły są kontrolowane przez ten sam typ konfiguracji, co wskazuje, że są ze sobą powiązane i należą do tej samej rodziny produktów. 

  blogpost_kl_hackingteam3_auto.jpg
  Plik konfiguracyjny z modułów mobilnych RCS

  Podczas analizy modułów mobilnych szczególną uwagę zwróciliśmy na systemy iOS oraz Android - ze względu na ich popularność. Moduł iOS działa jedynie na urządzeniach, które zostały odblokowane metodą jailbreak. Poniżej znajduje się opis głównych funkcji modułu iOS:  

 • Kontrolowanie Wi-Fi, GPS, GPRS

 • Nagrywanie głosu

 • E-mail, SMS, MMS

 • Tworzenie listy plików

 • Ciasteczka

 • Odwiedzane adresy URL

 • Zachowane w pamięci podręcznej strony internetowe

 • Książka adresów

 • Historia połączeń

 • Notatki

 • Kalendarz

 • Schowek

 • Lista aplikacji

 • Zamiana karty SIM

 • Mikrofon

 • Zdjęcia wykonane aparatem

 • Obsługa chatów, WhatsApp, Skype, Viber

 • Rejestrowanie uderzeń klawiszy ze wszystkich aplikacji i ekranów za pośrednictwem libinjection

  blogpost_kl_hackingteam4_auto.jpg
  Kod modułu iOS poddany dezasemblacji

  Moduł dla Androida jest chroniony przy pomocy optymalizatora/maskowania i dlatego jego analiza jest niezwykle trudna. Odkryliśmy jednak, że próbka posiada wszystkie wymienione wyżej funkcje modułu iOS – plus wsparcie przy przechwytywaniu informacji z następujących aplikacji:        

   

 • com.tencent.mm

 • com.google.android.gm

 • android.calendar

 • com.facebook

 • jp.naver.line.android

 • com.google.android.talk

  blogpost_kl_hackingteam5_auto.jpg
  Ślad próbki RCS dla Androida

  Mobilne infektory

  Kolejnym szczególnie interesującym dla nas aspektem był sposób instalowania próbek szkodliwego oprogramowania na urządzeniach mobilnych. Odkryliśmy kilka modułów, które infekują urządzenia mobilne podłączone do zainfekowanych komputerów z systemem Windows lub Mac OS X. 

  Jak już wspomnieliśmy, moduł iOS może być wykorzystany tylko na urządzeniach, które zostały odblokowane metodą jailbreak. Dlatego właśnie infektor iOS wykorzystuje do transmisji protokół AFP2. „Infektor” posiada przyjemny interfejs, który umożliwia instalację, w przypadku gdy istnieje dostęp fizyczny do urządzenia ofiary lub zdalny dostęp do zainfekowanego komputera na poziomie administratora.    


  Okno główne infektora iOS

iPhone1,1

iPhone1,2

iPhone2,1

iPhone3,1

iPhone3,2

iPhone3,3

iPhone4,1

iPhone5,1

iPhone5,2

iPad1,1

iPad2,1

iPad2,2

iPad2,3

iPad2,4

iPad3,1

iPad3,2

iPad3,3

iPad3,4

iPad3,5

iPad3,6

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4

iPhone 4 (cdma)

iPhone 4s

iPhone 5 (gsm)

iPhone 5

iPad

iPad2 (Wi-Fi)

iPad2 (gsm)

iPad2 (cdma)

iPad2 (Wi-Fi)

iPad3 (Wi-Fi)

iPad3 (gsm)

iPad3

iPad4 (Wi-Fi)

iPad4 (gsm)

iPad4

 

 

Lista urządzeń firmy Apple obsługiwanych przez infektor iOS

Po połączeniu się infektor iOS kopiuje kilka plików do systemu iOS i uruchamia plik install.sh:

blogpost_kl_hackingteam7.jpg
Część pliku install.sh, który jest uruchamiany na zainfekowanym urządzeniu z systemem iOS

Jak wspomniano wcześniej, zdalny dostęp na poziomie administratora do zainfekowanego komputera jest jednym ze sposobów na zainstalowanie szkodliwego oprogramowania na podłączonym urządzeniu mobilnym. Czynnikiem ograniczającym jest fakt, że obsługiwane są jedynie urządzenia z systemem iOS, które odblokowano metodą jailbreak. Nie jest to jednak dużym problemem, ponieważ osoba atakująca może również uruchomić narzędzie do przeprowadzenia jailbreakingu, takie jak Evasi0n, za pośrednictwem tego samego zainfekowanego komputera. W tym przypadku, jedyne, co może ochronić użytkownika przed zdalnym jailbreakingiem oraz infekcją, jest kod dostępu urządzenia mobilnego. Jeśli jednak urządzenie będzie odblokowane w czasie gdy będzie podłączone do zainfekowanego komputera, może zostać zainfekowane.  

Innym interesującym infektorem mobilnym jest infektor przeznaczony dla urządzeń BlackBerry, który wykorzystuje aplikację JavaLoader do ładowania próbek szkodliwego oprogramowania na urządzeniach BB 4.5 i 5.0. W jego kodzie poddanym dezasemblacji znaleźliśmy ścieżkę do pliku debugowania PDB, która została prawdopodobnie przez niedopatrzenie pozostawiona przez autorów. W czasie, gdy został stworzony szkodliwy program, oryginalny projekt był zlokalizowany w ‘C:\HT\RCSBlackBerry\Workspace\RCS_BB_Infection_Agent\’.        

blogpost_kl_hackingteam8_auto.jpg
Część kodu infektora Blackberry ze ścieżką do pliku PDB

Podsumowanie

W ostatniej części prowadzonego przez nas badania odkryliśmy ogromną infrastrukturę wykorzystywaną do kontrolowania implantów szkodliwego oprogramowania RCS. W najnowszym badaniu zidentyfikowaliśmy moduły mobilne, które działają na wszystkich popularnych platformach mobilnych, w tym Android i iOS. Moduły te są instalowane przy użyciu infektorów – specjalnych plików wykonywalnych dla systemu Windows lub Mac, które działają na zainfekowanych już komputerach. Ukradkowa aktywacja mikrofonu i wykonywanie regularnych zdjęć aparatem umożliwia ciągłe monitorowanie celu.          

Nowe dane, które publikujemy na temat oprogramowania RCS stworzonego przez HackingTeam, są niezwykle istotne, ponieważ pokazują poziom wyrafinowania i skalę takich narzędzi do monitoringu. Jesteśmy zadowoleni wiedząc, że skoro potrafimy zabezpieczyć naszych klientów przed tak zaawansowanymi zagrożeniami, z pewnością nie będziemy mieli problemu z mniejszymi, bardziej rozpowszechnionymi zagrożeniami, takimi jak te ze strony cyberprzestępców.

Załącznik:

Algorytmy MD5 infektorów mobilnych:

 • 14b03ada92dd81d6ce57f43889810087 – infektor BlackBerry

 • 35c4f9f242aae60edbd1fe150bc952d5 – infektor iOS

  Algorytmy MD5 próbek dla Androida:

 • ff8e7f09232198d6529d9194c86c0791

 • 36ab980a954b02a26d3af4378f6c04b4

 • a2a659d66e83ffe66b6d728a52130b72

 • 9f06db99d2e5b27b01113f78b745ff28

 • a43ea939e883cc33fc766dd0bcac9f6a

 • a465ead1fd61afe72238306c7ed048fe

  Algorytmy MD5 próbek dla Windowsa:

 • bf8aba6f7640f470a8f75e9adc5b940d

 • b04ab81b9b796042c46966705cd2d201

 • 1be71818a228e88918dac0a8140dbd34

 • c7268b341fd68cf334fc92269f07503a

  Lista aktywnych C2s na dzień 19.06.2014:

 • 50.63.180.***

 • 146.185.30.***

 • 204.188.221.***

 • 91.109.17.***

 • 106.186.17.***

 • 119.59.123.***

 • 95.141.46.***

 • 192.71.245.***

 • 106.187.99.***

 • 93.95.219.***

 • 106.187.96.***

 • 124.217.245.***

 • 23.92.30.***

 • 82.146.58.***

 • 93.95.219.***

 • 209.59.205.***

  Moduły RCS (według klasyfikacji Kaspersky Lab):

 • Backdoor.OSX.Morcut

 • Rootkit.OSX.Morcut

 • Trojan.OSX.Morcut

 • Backdoor.Win32.Korablin

 • Backdoor.Win64.Korablin

 • Rootkit.Win32.Korablin

 • Rootkit.Win64.Korablin

 • Trojan.Multi.Korablin

 • Trojan-Dropper.Win32.Korablin

 • Backdoor.AndroidOS.Criag

 • Trojan-Spy.AndroidOS.Mekir

 • Trojan.Win32.BBInfector

 • Trojan.Win32.IOSinfector

 • Trojan.OSX.IOSinfector

 • Trojan-Spy.IphoneOS.Mekir

 • Trojan-Spy.WinCE.Mekir

 • Trojan-Spy.BlackberryOS.Mekir