Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Mobile Business Expo w Chicago

Dodany 7 listopada 2006, 09:20 CET

Jestem na wystawie Mobile Business Expo w Chicago. Każdy, kto był w tym mieście, musi przyznać, że Chicago zasługuje tego listopada na swoją nazwę Windy City (wietrzne miasto).

Jak dotąd mieliśmy okazję uczestniczyć w panelu na temat najlepszych praktyk w bezpieczeństwie smartfonów i laptopów, w skład którego wchodzili przedstawiciele NetMotion, Hewlett Packard, Good Technology i Unisys. Przedstawiliśmy swoje poglądy odnośnie naszej obecnej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń przenośnych.

Chicago

Powodem do optymizmu jest to, że opracowywane są nowe technologie w celu wykrywania i zapobiegania zagrożeń dla mobilnego środowiska komputerowego. Negatywna strona tego zjawiska polega na tym, że osoby atakujące nadal będą rozwijały różne metody, aby przeciwdziałać najlepszym praktykom w bezpieczeństwie, które wprowadziliśmy w życie.

Wyjaśniłem uczestnikom, że obecnie świadomość kwestii dotyczących bezpieczeństwa musi obejmować zarówno poziom psychologiczny, jak i techniczny. Żadne z tych podejść, stosowane niezależnie, nie jest wystarczające. W niektórych przypadkach tylko człowiek będzie mógł rozpoznać trik socjotechniki, w innych tylko zapora ogniowa wykryje, że dane wyprowadzane są bez wiedzy użytkownika.

Chociaż nie da się zaprzeczyć, że sytuacja ulegnie pogorszeniu, nie można powiedzieć, że przegrywamy w wojnie przeciwko twórcom złośliwego oprogramowania. Po prostu zmienia się krajobraz. W końcu zdrowy rozsądek i spora doza podejrzliwości zwyciężą u użytkowników, prowadząc do zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń przenośnych.