Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Brytyjscy dostawcy usług internetowych wypowiadają się w Izbie Lordów na temat bezpieczeństwa


ISPA, brytyjskie stowarzyszenie dostawców usług internetowych, wypowiedziało się przed Komitetem ds. Nauki i Technologii Izby Lordów. W ciągu minionych miesięcy komitet wysłuchał licznych ekspertów z dziedziny IT i bezpieczeństwa cybernetycznego w celu znalezienia sposobów rozwiązania problemów, jakie nękają obecnie branżę. 14 marca trzech przedstawicieli stowarzyszenia wypowiadało się na temat bezpieczeństwa internetowego użytkowników indywidualnych oraz roli konsumentów, dostawców usług internetowych i rządu w stworzeniu bezpiecznej cyberprzestrzeni.

Stowarzyszenie współpracowało już z komisją w przeszłości, przedstawiając pisemne dowody i organizując parlamentarne forum doradcze dla przedstawicieli z branży, rządu i organów ścigania. Trzech ekspertów wezwało do zaangażowania się wszystkich grup interesu oraz uwzględnienia ekonomicznych, społecznych i technologicznych aspektów związanych z cyberprzestępczością. Jessica Hendrie-Liano, przewodnicząca Rady ISPA powiedziała: "Zapewnienie bezpieczeństwa internetowego wymaga wspólnych działań branży internetowej, rządu oraz użytkowników końcowych. Istotne znaczenie ma zrozumienie natury Internetu i uznanie owoców ciężkiej pracy przedstawicieli branży".

Udział przedstawicieli ISPA w dochodzeniu Izby Lordów stanowi kolejny dowód na to, że cyberprzestrzeń znajduje się w kryzysie - cyberoszustwa i spam dotykają coraz więcej użytkowników na całym świecie. Najnowsze dane firmy Postini pokazują, że luty był bardzo złym miesiącem pod względem spamu - niechciane wiadomości e-mail stanowiły 93 proc. całego ruchu pocztowego. Najbardziej niepokojące jest to, że spam, botnety, szkodliwe oprogramowanie i cyberoszustwa zostały wplecione w sieć cyberprzestępczości, która nieustannie będzie się rozrastać i pochłaniać coraz więcej ofiar, jeśli problem nie zostanie natychmiast rozwiązany.

Źródło:
ISPA Awards
Silicon.com
Vnunet