Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Opublikowano raport dotyczący oszustw w Wielkiej Brytanii

Tagi:

Oszustwa internetowe w Wielkiej Brytanii niepokoją osoby korzystające z Internetu, jednak władze wciąż mają trudności ze zwalczaniem przestępstw dokonywanych przy użyciu technologii, wynika z raportu brytyjskiego Prokuratora Generalnego. Raport dotyczący oszustw został zlecony przez rząd w październiku 2005 roku w ramach oceny problemu, który każdego roku kosztuje Wielką Brytanię 14 miliardów funtów. Jednym z głównych problemów stojących przed autorem raportu, Prokuratorem Generalnym Lordem Goldsmithem, była konieczność przystosowania procedur do ewolucji współczesnej technologii.

Według raportu, oszustwa internetowe stanowią 8% wszystkich oszustw. Wynik ten uzyskano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ofiar tego typu przestępstw. Oszustwa internetowe to problem, który kosztuje brytyjską gospodarkę miliard funtów. Jednak Lord Goldsmith podkreśla w swoim raporcie, że tego rodzaju oszustwa w ogromnej liczbie przypadków nie są zgłaszane. Z drugiej strony, przestępstwa hi-tech oraz oszustwa internetowe mogą być bardzo trudne do zgłoszenia, nawet jeśli ofiara skłonna jest iść na policję. To z kolei często powoduje, że sprawca nie zostaje ukarany i może popełniać kolejne cyberprzestępstwa. Wynika to z faktu, że w przypadku oszustw internetowych nie istnieją granice państwowe. Utrudnia to działania policji, którą ograniczają tradycyjne granice geograficzne.

Lord Goldsmith uważa, że niezbędne jest stworzenie instytucji na wzór amerykańskiego Internet Crime Complaints Centre, które działa we współpracy z FBI oraz National Cyber-Forensics & Training Alliance i zajmuje się przestępstwami internetowymi oraz hi-tech. Na podstawie wyników raportu oraz praktyk stosowanych na świecie Lord Goldsmith zaproponował stworzenie National Fraud Reporting Centre zajmującego się przyjmowaniem zgłoszeń zarówno od firm, jak i osób fizycznych, które ucierpiały w wyniku takich oszustw. Oprócz tego, Prokurator Generalny wezwał do zachowania ostrożności i stosowania środków zapobiegawczych mogących zminimalizować potencjalne skutki oszustw.

Źródło:
Legal Secretariat to the Law Officers
Out-law