Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Wzrasta cyberprzestępczość w Hiszpanii

Tagi:

Według Victora Domingo, przewodniczącego stowarzyszenia internautów, w pierwszych czterech miesiącach 2006 roku Hiszpania odnotowała 50% wzrost liczby oszustw internetowych w stosunku do poprzedniego roku. Chociaż przestępczość cybernetyczna nie jest palącym problemem w Hiszpanii, według niektórych źródeł, państwo to zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby oszustw internetowych.

W ciągu minionych 18 miesięcy wykryto ponad 500 fałszywych stron internetowych banków i innych instytucji finansowych wykorzystywanych w atakach typu phishing. W 2005 roku odnotowano w sumie 206 masowych ataków phishing na hiszpańskie instytucje finansowe. Między 2004 a 2005 rokiem poziom infekcji za pośrednictwem botów zwiększył się o 175%. Podczas gdy 70% wszystkich złośliwych programów wykrytych w pierwszych trzech miesiącach 2006 roku związanych było z cyberprzestępczością (programy spyware, boty, backdoory), prawie dwie trzecie (60%) wszystkich sieci Wi-Fi pozostawało niechronionych.

Wysokość średnich strat w wyniku oszustwa internetowego, które sięgają obecnie 6 383 Euro, spowodowała, że rząd i poszkodowane instytucje finansowe zaczęły traktować problem poważnie. Hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu podjęło nową inicjatywę mającą na celu powstrzymanie tego typu oszustw poprzez informowanie użytkowników Internetu o zagrożeniach i sposobach zabezpieczenia się przed nimi. Czas kampanii został tak wybrany przez rząd, aby trafiła ona do internatów, którzy z powodu letnich wakacji będą korzystali z Internetu częściej niż zazwyczaj. Według źródeł w policji hiszpańskiej, w 2005 roku zarejestrowano 2 514 zgłoszeń oszustw internetowych, z których wiele jest trudnych do ścigania z powodu samej natury cyberprzestępczości. Hiszpańskie władze mają nadzieję, że lepiej poinformowani użytkownicy będą oznaczać mniejszą liczbę cyberprzestępstw.

Źródło:
El Pais
Spanish Ministry of Industry, Tourism and Trade