Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Ćwiczenia "Cyber Storm"

Tagi:

Jak poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego, w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych miał miejsce pierwszy przeprowadzony na pełną skalę test sprawdzający poziom bezpieczeństwa.

Ćwiczenia, pod kryptonimem "Cyber Storm", sprawdzały przygotowanie agencji rządowych i sektora prywatnego na wypadek tzw. "incydentu cybernetycznego". O udział poproszono 115 publicznych i prywatnych agencji oraz organizacji, łącznie z FBI, NSA i Czerwonym Krzyżem.

Jednym z testowanych scenariuszy było naruszenie zabezpieczenia systemu komputerowego instytucji użyteczności publicznej, które doprowadziło do awarii całej sieci wysokiego napięcia. Ćwiczenia wykazały wzajemną zależność najważniejszych infrastruktur. W przeszłości całe regiony zostały już kilkakrotnie pozbawione prądu z powodu incydentu w jednej sekcji sieci wysokiego napięcia. Przeprowadzona symulacja miała sprawdzić przygotowanie na wypadek podobnego zdarzenia w przyszłości oraz koordynację działań zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

W ćwiczeniach "Cyber Storm" testowano również przygotowanie na incydenty dotykające sektory energii, informatyki, telekomunikacji i transportu. Ich celem było miedzy innymi sprawdzenie koordynacji działań różnych organizacji oraz określenie krytycznych ścieżek przepływu informacji między publicznymi i prywatnymi sektorami.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego podkreślił, że ćwiczenia Cyber Storm zostały przeprowadzone tylko w celu symulacji i nie miały żadnego wpływu na infrastrukturę. Nie miały również żadnego związku z zabezpieczeniem na wypadek przyszłych ataków terrorystycznych.

Źródło:
Department of Homeland Security