Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Holandia zajmuje stanowisko wobec cyber-przestępczości


Trzech holenderskich ministrów podjęło współpracę z policją mającą na celu zwalczanie cyber-przestępczości. Sojusz został zawarty między ministrem sprawiedliwości, ministrem do spraw wewnętrznych, ministrem gospodarki i policją holenderską.

Współpraca zainicjowana została przez rząd holenderski w ramach proaktywnego podejścia do problemu cyber-przestępczości. Organizacja National High Tech Crime Center (NHTCC) wydała oświadczenie do prasy, w którym czytamy, że "celem partnerstwa jest zapewnienie wczesnego ostrzegania o poważnych przestępstwach, które dokonane są przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej lub wymierzane przeciwko niej oraz szybkie podejmowanie skutecznych działań".

Nienke van den Berg, dyrektor generalny NHTCC, skomentował sprawę: "Nasze społeczeństwo w dużym stopniu uzależnione jest od technologii informatycznych i komunikacyjnych. Dlatego, ważne jest, abyśmy nie dopuścili do tego, aby przestępcy czy terroryści włamywali się do sieci naszych firm lub w niewłaściwy sposób wykorzystywali informacje rządowe". Nowo zawiązany sojusz skoncentruje swoje wysiłki na przeglądaniu kluczowych infrastruktur informatycznych, takich jak te na lotnisku Schipol Airport, oraz na sposobach wykorzystania ich przez przestępców.

Stworzenie NHTCC świadczy o tym, że rząd traktuje cyber-przestępczość coraz poważniej. Ponadorganizacyjny charakter sojuszu wskazuje na gotowość do współpracy. Współpraca tego typu jest niezwykle istotna - i stanowi pierwszy poważny krok w kierunku stworzenia skoordynowanych, międzynarodowych regulacji prawnych oraz podjęcia działań, które uzmysłowią cyber-przestępcom, że nie ma miejsca, w którym mogliby się ukryć przed prawem.

Źródło:
NHTCC