Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

Członkowie sojuszu antyspamowego pozywają do sądu kolejnych spamerów


Członkowie sojuszu antyspamowego pozywają do sądu kolejnych spamerów Oct 30 2004 17:36 | comment Microsoft Corp., America Online Inc., EarthLink Inc. i Yahoo! Inc pozwali do sądu kolejnych spamerów. Sojusz antyspamowy został utworzony w kwietniu 2003 r. , a 10 marca 2004 r. po raz pierwszy skierował do sądu sprawę przeciwko spamerom.

Sojusz oskarża spamerów o fałszowanie domen dostawców usług internetowych, a następnie masowe rozsyłanie spamu przy użyciu serwerów proxy open relay. Domniemani sprawcy wysłali miliony wiadomości, które reklamowały nielegalnie kredyty hipoteczne, różnorodne oszustwa finansowe, środki farmakologiczne oraz wiadomości z jawnie pornograficzną treścią. Wszystkie te wiadomości stanowią pogwałcenie amerykańskiej ustawy US CAN_SPAM Act wprowadzonej 1 stycznia 2004 roku.

"Wspólnym wysiłkiem { mamy nadzieję} zmienimy ekonomię spamu poprzez identyfikowanie i wzięcie na cel największych spamerów", powiedział Aaron Kornblum, pełnomocnik do spraw egzekwowania polityki bezpieczeństwa Internetu firmy Microsoft. "Microsoft wspierał ponad setkę działań prawnych podejmowanych na całym świecie, w tym 75 spraw wytoczonych w Stanach Zjednoczonych przeciwko osobom, które przeciążają skrzynki naszych klientów niechcianą i oszukańczą pocztą, która w wielu przypadkach zawiera i rozprzestrzenia złośliwy kod, programy typu spyware oraz odsyłacze do stron będących częścią ataku phishing".

"Spam wciąż stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników Interentu, cieszy nas zatem fakt, że spamerzy pociągani są do odpowiedzialności prawnej. W minionym tygodniu ograny zajmujące się ściganiem cyber-przestępczości odniosły wiele sukcesów: na całym świecie aresztowano 28 cybernetycznych złodziei tożsamości, wniesiono oskarżenia przeciwko kolejnym spamerom. Wspólne działania organów ścigania i społeczności informatycznej są niezbędne, jeśli chcemy korzystać z bezpiecznego i czystego Internetu", dodaje Aleks Gostev, analityk z laboratorium antywirusowego firmy Kaspersky Lab.

Źródło:
Microsoft