Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

1997


W lutym 1997 roku pojawił się Linux Bliss - pierwszy wirus dla systemu operacyjnego Linux. Wirusy przeniosły się więc do innego środowiska. Te niezwykle rzadkie wirusy znacznie ewoluowały od momentu, gdy po raz pierwszy pojawiły się na scenie. Dla tej platformy rozwinęły się wirusy działające w tle oraz wykonywalne trojany. Gdyby Linux był chociaż w połowie tak popularny jak Windows, liczba wirusów stworzonych dla tego systemu byłaby znacznie wyższa. Opublikowanie Office 97 przez Microsoft było znaczącym wydarzeniem, ponieważ wirusy 'wyczuły' tę aplikację niemal natychmiast. Pierwsze wirusy dla MS Office 97 okazały się prawie identyczne, co ich poprzednicy, zmienił się tylko ich format. Wymuszone to było znacznymi zmianami wprowadzonymi w języku programowania Visual Basic. Jednak wkrótce pojawiły się nowe makrowirusy napisane wyłącznie dla MS Office 97.

W marcu 1995 pojawił się makrowirus 'ShareFun' dla MS Word 6/7, co zapoczątkowało nowy rozdział w historii komputerów. By to pierwszy wirus tego typu rozprzestrzeniający się za pomocą wiadomości e-mail, w szczególności MS Mail.

W kwietniu 1997 roku został wykryty wirus Homer; był to pierwszy robak sieciowy wykorzystujący do rozprzestrzeniania FTP. Czerwiec 1997 roku przyniósł ze sobą pierwszego wirusa samoszyfrującego dla systemu Windows 95 - Win95.Mad. Wirus ten, stworzony w Rosji, został rozesłany do kilku BBS-ów w Moskwie wywołując poważną epidemię. W listopadzie 1997 roku narodził się wirus 'Esperanto'. Była to próba, na szczęście nieudana, stworzenia wieloplatformowego wirusa z możliwością infekowania systemów DOS, Windows oraz MacOs. Rozwój Internetu, a w szczególności pojawienie się mIRC (Internet Relay Chat) wzbudziło ogromne zainteresowanie, również twórców wirusów. Wkrótce powstały nowe złośliwe programy. W grudniu 1997 roku społeczność antywirusowa ogłosiła pojawienie się zupełnie nowego typu robaka komputerowego rozprzestrzeniającego się przez kanały IRC. Analiza mIRC, jednego z najpopularniejszych klientów mIRC, wykazała niebezpieczną lukę w zabezpieczeniach. Katalog dla plików ściąganych przez IRC pokrywał się z katalogiem zawierającym plik konfiguracyjny SCRIPT.INI. Plik SCRIPT.INI, który zawierał ciało robaka, mógł zatem zostać przeniesiony do odległego komputera, gdzie automatycznie zastąpiłby oryginalny plik konfiguracyjny. Przy ponownym uruchomieniu mIRC uaktywniłby złośliwy kod, a robak wysłałby własną kopię do innych komputerów. Błąd ten został jednak szybko poprawiony, a dość prymitywne robaki IRC znikły jeszcze przed końcem lata. Później pojawiły się jednak złożone robaki IRC, które aktywnie przeszukiwały w celu znalezienia plików SCRIPT.INI (w klientach mIRC), plików EVENTS.INI (w klientach pIRCh) oraz innych. Ich działanie było podobne do robaków pocztowych: użytkownik otrzymywał plik EXE, COM lub BAT, który po uruchomieniu zastępował oryginalny plik konfiguracyjny.

Jednym z ważniejszych wydarzeń 1997 roku było odłączenie się jednego z działów firmy KAMI, na którego czele stał Eugene Kaspersky. Dział ten stał się niezależną firmą znaną jako Kaspersky Lab, która obecnie zdobyła pozycję niekwestionowanego lidera technologicznego w branży antywirusowej. Od 1994 roku główny produkt firmy, AntiViral Toolkit Pro, nieustannie osiąga wysokie rezultaty w licznych testach przeprowadzanych przez różne laboratoria na całym świecie. Po utworzeniu niezależnego podmiotu gospodarczego ta niewielka grupa specjalistów zdołała w ciągu dwóch lat przebić się do czołówki w kraju i być rozpoznawaną na całym świecie. W krótkim czasie rozwinęła i opublikowała programy zawierające nowe technologie bezpieczeństwa przeznaczone dla praktycznie wszystkich popularnych platform oraz stworzyła sieć międzynarodowej dystrybucji i pomocy technicznej.

W październiku 1997 roku firma Kaspersky Lab podpisała z fińską firmą Data Fellows (która zmieniła następnie nazwę na F-Secure Corporation) umowę licencyjną na silnik antywirusowy w najnowszym produkcie, FSAV (F-Secure Anti-Virus). Wcześniej Data Fellows była znanym producentem programu antywirusowo F-PROT.

Rok 1997 zostanie również zapamiętany jako ten, który obfitował w drobne utarczki. Kilku większych producentów programów antywirusowych zostało uwikłanych w skandale. Na początku roku McAfee ogłosił wykrycie 'oszustwa' w programach jednego z ich głównych konkurentów, firmy Dr. Solomon's. Firma McAfee utrzymywała, że ten konkurencyjny program rozpoczynał skanowanie w trybie normalnym, a po wykryciu kilku wirusów przechodził do trybu intensywnego (lub - według słów McAfee'ego - 'trybu oszukańczego'). Dzięki temu wykrywane były wirusy, których program nie zauważyłby podczas pracy w trybie standardowym. W konsekwencji, w testach niezainfekowane dyski dawały dobre wyniki szybkości, a testy skanowania kolekcji wirusów - dobre wyniki wykrywalności.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Dr Solomon's. Firma pozwała McAfee'ego, który w swojej kampanii marketingowej wykorzystał dyskredytujące ją hasło 'The Number One Choice Worldwide. No Wonder The Doctor's Left Town'. Była to oczywista aluzja do założyciela firmy Dr. Solomon's, Alana Solomona, który wcześniej przekazał kontrolę nad firmą ścisłemu kierownictwu.

Jeszcze większy skandal wywołała prawdopodobnie sprawa tajwańskiego producenta Trend Micro, który oskarżył dwie czołowe firmy antywirusowe, McAfee'ego i Symanteca, o naruszenie ich patentu dotyczącego technologii skanowania antywirusowego poprzez Internet i pocztę elektroniczną. Wkrótce Symantec przystąpił do wojny z własnymi oskarżeniami i zarzucił McAfee'emu wykorzystanie kodu produktu Symanteca, Norton AntiVirus.

Rok zakończył się ogłoszeniem przez dwie firmy: MacAfee Associates i Network General zamiaru połączenia się w jedną korporację Network Associates Inc (NAI) w celu rozszerzenia oferty o inne systemy bezpieczeństwa komputerowego (takie jak szyfrowanie, skanowanie sieciowe itd.). Jednak, pod koniec roku 1999 kierownictwo NAI zdecydowało ożywić markę McAfee oraz linię produktów antywirusowych i firma powróciła do swojej starej nazwy.