Stan zagrożeń w internecie znajduje się obecnie na poziomie standardowym. Nie występują duże epidemie a eksperci z Kaspersky Lab nie zanotowali żadnych poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Poziom zagrożenia: 1

25 lipca 2014

Spam w czerwcu 2014 r.

Przedstawiamy raport poświęcony ewolucji spamu w czerwcu 2014 r.


10 maja 2013

Spam w pierwszym kwartale 2013 roku

Przedstawiamy raport poświęcony spamowi w pierwszym kwartale 2013 r.


25 kwietnia 2013

Spam po polsku

Każdy użytkownik internetu przynajmniej raz w życiu zetknął się ze spamem - nawet najlepsze skrzynki pocztowe przepuszczają raz na jakiś czas niechcianą wiadomość...


14 listopada 2012

Spam w III kwartale 2012 r.

Przedstawiamy raport poświęcony ewolucji spamu w III kwartale 2012 r.


20 marca 2009

Kaspersky Security Bulletin 2008: Ewolucja spamu

Rok 2008 był pod względem spamu szczególny z kilku powodów...